Gerechtigheid

De gemeente is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare gemeente stelt duidelijke grenzen en biedt haar inwoners zekerheid. De gemeente is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En de gemeente moet zorg dragen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn

Verantwoordelijkheid

oor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De gemeente geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen wat zij moeten doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen, organisaties en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden

Solidariteit

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk is belangrijk. We leven niet alleen voor onszelf. Het met elkaar leven, dat maakt ons tot mens. De overheid levert de basis voor de sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen

Rentmeesterschap

We hebben de natuur en cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.