Cees Meijvis

Fractievoorzitter

Ik ben in 1949 geboren in Eindhoven, ben sinds 2 jaar weduwnaar en was 44 jaar getrouwd. We hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen. We wonen sinds 2000 in Nuenen en dat is een fijn dorp om in te wonen en er is altijd wat te doen. Ook mijn twee dochters wonen in Nuenen.

Na mijn middelbare schoolopleiding, heb ik bij het Kadaster mijn technische opleiding afgerond en op diverse plaatsen in Nederland gewerkt als landmeter. Vervolgens ben ik gaan werken bij de gemeente Geldrop als landmeetkundige respectievelijk bedrijfskundige en heb diverse studies gevolgd op het gebied van infrastructuur en management. Bij deze gemeente heb ik diverse functies bekleed, hoofd Landmeten, afdelingshoofd Ingenieursbureau, afdelingshoofd Bouwen en Wonen en Milieu.

Na samenvoeging van Geldrop met Mierlo heb ik met veel plezier als directeur Openbare Werken gewerkt. Ik ben interim directeur Ruimtelijke Ordening geweest en maakte deel uit van het Managementteam.

Na mijn pensionering ben ik me op diverse gebieden gaan inzetten voor de Nuenense samenleving.

Ik heb heel veel jaren tafeltennis gespeeld en ben fan van PSV. Destijds heb ik mede bedrijfstafeltennis Eindhoven en TTV Geldrop opgericht. Ook ben ik vele jaren bestuurslid geweest van het katholiek schoolbestuur in Geldrop. Ik was EHBO docent en heb heel lang les gegeven in Geldrop en bij de Zuidzorg.

Als EHBO-er in Nuenen zet ik me in voor diverse evenementen in Nuenen c.a. en bij PSV in Eindhoven. Met veel plezier doe ik allerlei klussen voor senioren via de klusdienst van de LEV groep. Ook ben ik actief bij de Dorpswerkplaats.

In de huidige raadsperiode ben ik actief als fractielid en burgercommissie lid voor het CDA-Nuenen c.a. en zit in de commissie Ruimte en Algemene Zaken en Financiën. Commissies die me na aan het hart liggen en waar ik mijn ervaring op het gebied van infrastructuur en financiën kan inzetten.

De afgelopen jaren is de financiële positie van Nuenen behoorlijk verbeterd. Nu er voor blijven zorgen dat de lastendruk voor de inwoners omlaag gaat. Daar blijf ik me voor inzetten. Een ander punt is betaalbare koop-en huurwoningen voor starters en senioren. Het moet mogelijk zijn om de lange wachtlisten weg te werken en doorstroming te bevorderen. Het instellen en verlenen van startersleningen kan hier een stimulans voor zijn.

Verder blijf ik me inzetten om de verkeersproblemen in Nuenen en de regio aan te pakken. Niet met lapmaatregelen maar met structurele oplossingen. Het activeren van de ruit is voor de regio een must. Zeker nu de economie in de hele regio fors aantrekt. De blauwdruk hiervoor is aanwezig. Wel dient het tracé natuurvriendelijk ingepast te worden. De leefbaarheid van inwoners in Nuenen komt in het gedrang met name bij de doorgaande wegen Europalaan en Smits van Oyenlaan. (fijnstof en geluidsoverlast).

In het kader van herindeling Nuenen sta ik persoonlijk op het standpunt dat als we moeten fuseren om dan samen te gaan met Son en Breugel; dit omdat beide gemeenten een zelfde dorps karakter hebben en er een gemeentegrootte ontstaat vergelijkbaar met Geldrop-Mierlo, Veldhoven etc.. En verder omdat Eindhoven momenteel geen aantrekkelijke fusiepartner is gelet op de aanzienlijke problemen op financieel gebied en die er zijn op sociaal/maatschappelijk gebied.

Samenwerken met de buurgemeenten is noodzakelijk om problemen op het gebied van maatschappelijke voorzieningen, woningbouw, verkeer en sociaal-maatschappelijk het hoofd te kunnen bieden. De samenwerking van de centrumgemeenten Eindhoven biedt in deze perspectief.

Cees Meijvis

november 2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.