Erik Groothoff

Voorzitter

Erik Groothoff is geboren in Eindhoven en woont sinds 1996 in Nuenen. Hij heeft de laatste vier jaar als raadslid voor het CDA zowel binnen de oppositie als in de coalitie gefunctioneerd.

Erik is sinds 2010 zelfstandig ondernemer in met als assortiment complementaire sportmerken. Daaraan voorafgaand heeft hij meerdere leidinggevende functies bekleed bij aan sportmerken gerelateerde ondernemingen.  

“Lokale politiek bedrijven is een vak. Niet alleen vanwege het vakjargon maar ook door het functioneren in de overlegstructuur. Inlezen in de materie en raadplegen van de achterban. Overleg met het college, de coalitie, de oppositie, externe partijen en media, moet je je eigen maken. Het duurt enkele jaren voor je je plaats hebt gevonden en een meerwaarde voor de achterban en inwoners van Nuenen bent geworden”, aldus Erik Groothoff.

Zijn huidige nevenfuncties binnen de politiek van Nuenen c.a. zijn: plaatsvervanger Algemeen Bestuur MRE, vertegenwoordiger Nuenen Raadstafel 21, lid werkgeverscommissie, plaatsvervangend voorzitter commissie ruimte, samenleving en ABZ/ financiën.

Met deze ervaringen op zak wil Erik hernieuwd leiding geven aan een versterkte fractie en daarmee bij voorkeur een rol van betekenis spelen in de nieuw te formeren coalitie.

Erik Groothoff

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.