7. Vergeet de ondernemers niet.

Ondernemers, vooral in het buitengebied, moeten de kans krijgen te groeien. Bedrijvigheid niet beperken maar stimuleren door in bestemmingsplannen nieuwe en duurzame activiteiten toe te laten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.