Grondslagen van het CDA

Het CDA is een partij die gebaseerd is op vier grondslagen die hun fundament vinden in onze christelijke overtuiging.

Rentmeesterschap = het CDA geeft ruimte aan de toekomst

Het CDA voelt zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur; dat betekent verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd.

Gespreide verantwoordelijkheid = Het CDA geeft ruimte aan mensen en initiatieven

Vertrouwen van de overheid naar de burgers en van de burgers naar de overheid is belangrijk. Niet alles hoeft de overheid in wetten en regels vast te leggen. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe zaken geregeld moeten worden.

Publieke gerechtigheid = Het CDA geeft ruimte voor veiligheid

De overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid, bestrijdt onrecht en is rechtvaardig. En, de overheid moet vooral zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

Solidariteit = Het CDA geeft ruimte voor samen leven

Er is vrijheid voor ieder in gedachten woord en daad met respect voor dezelfde vrijheid van de ander. Ook is ieder mens gelijkwaardig aan ieder ander. Maar er dient ook betrokkenheid te zijn tussen allen, tussen de generaties, tussen arm en rijk ziek en gezond begaafd en beperkt. Naast ieder van ons draagt de overheid bij aan de betrokkenheid bij door sociale zekerheid te waarborgen.

CDA-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2021 -2025  

‘NU DOORPAKKEN’                                                                   

We kijken vooruit. Naar het Nederland na corona. Hoe we de economie weer aan de gang krijgen en mensen aan een baan helpen. Hoe we in heel Nederland betaalbare woningen gaan bouwen. En hoe we onze samenleving beschermen door criminaliteit stevig aan te pakken. Samen bouwen we aan een Nederland, waarin iedereen mee kan doen en we niemand in de steek laten.
 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK ?

 • Een sterkere economie. We willen dat er meer banen komen. De beste ideeën van Nederland gebruiken voor een eerlijke en milieuvriendelijkere economie.

 • Een overheid die er altijd voor de burger is. We zorgen dat het vertrouwen in de overheid weer terugkomt.

 • Een nieuwe regeling voor de kinderopvang. Je gezin is je thuis waar je altijd voor elkaar zorgt.  Het moet makkelijker worden om werk en zorg te combineren. Mantelzorgers krijgen nadrukkelijk onze steun.

 • Versterking van de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Met meer geld en banen voor politie en justitie en hogere straffen zorgen we dat ons land veiliger wordt.

 • Zorg die voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar is .Dus beter organiseren  en blijven vernieuwen. Meer geld voor gezond leven.

 • Vergroening en verduurzaming van ons land: een groene en schone leefomgeving, minder vervuiling en meer geld voor schone energie. Er komt meer geld voor isolatie en energiebesparing aan je eigen huis.

 • Werken moet meer opleveren. Minder belasting op minimumloon zorgt voor hoger besteedbaar inkomen.

 • Het woningtekort moet opgelost worden. Komende tien jaar een miljoen betaalbare woningen door heel het land, met een gevarieerd aanbod voor ouderen en jongeren.

 • Meer duidelijkheid en zekerheid als het gaat om migratie. Mensen die hier mogen blijven, moeten zo snel mogelijk onderdeel kunnen worden van onze samenleving.

 • Meer geld voor het leger nodig om onze veiligheid te beschermen.

 • Samenwerken met andere landen is belangrijk voor onze economie. Een sterk en stabiel Europa is belangrijk voor onze welvaart en veiligheid.

 • Iedereen doet mee. Alleen als we ons samen verantwoordelijk voelen, kunnen we de uitdagingen aan die voor ons liggen.

 

Klik op de link voor het totale verkiezingsprogramma van het CDA voor de Tweede Kamer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.