Glasvezel buitengebied Oirschot de Beerzen

We leven in een zeer snel veranderende wereld waarin een goede communicatie van essentieel belang is. Daarom zijn wij als fractie van het CDA zeer verheugd met twee burgerinitiatieven die vanuit de samenleving opgestart zijn om het buitengebied van Oirschot - de Beerzen aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. We willen dan ook een groot compliment geven aan de initiatiefnemers Oirschot Glas en Fiber Buiten die al heel veel werk verzet hebben om tot dit resultaat te laten komen. Burgerparticipatie ten top.

De CDA-fractie vindt digitale ontsluiting van het buitengebied van groot belang voor de agrarische sector, MKB, studenten en de sociale leefbaarheid van de gemeenschap. Nu schiet die digitale ontsluiting nog op vele plaatsen te kort.

Nu al, maar zeker in de toekomst, heeft glasvezel veel te bieden op het gebied van zorg. Denk hierbij aan domotica, hierbij gaat het om de data van allerlei elektronische hulptoestellen snel te versturen.

Oirschot heeft een groot buitengebied. We vinden het van daadkracht getuigen dat de initiatiefnemers de uitdaging aan gaan om alle huizen aan te sluiten, voor ons een heel belangrijk item. Oirschot - de Beerzen maken deel uit van de Kempen, een goede verbinding tussen stad en platteland is van groot belang om een goede aansluiting te houden met Brainport. Ook hier geldt voor ons als CDA-fractie, aan de slag, samen doen.

Donderdag 19 november hebben we weer fractievergadering, aanvang 20.00 uur in café De Zwaan in Middelbeers. U bent van harte welkom.

Henk van der Schoot

Fractielid CDA  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.