Of je wil of niet, je kon er niet omheen: carnaval. Een uitbundig, Bourgondisch, volksfeest waar de waan van de dag gelaten wordt voor wat die is. In niet alledaagse uitdossingen is enkele dagen bezit genomen van straten en kroegen. Juist in deze carnavalsroes kon iedereen zonder gene uit de ban springen, helemaal los gaan, uitbundig plezier hebben in een georganiseerde chaos. Maar carnaval is ook een feest waarbij sociale contacten worden versterkt en betrokkenheid getoond bij onze ouderen en zieken. Mooi dat alle geledingen in onze samenleving met elkaar carnaval kunnen vieren. Het CDA is carnavalminded, koestert het feest als onderdeel van onze cultuur.

Carnaval is een parodie op de bestaande maatschappij, een "omkeringsfeest". Tijdens carnaval worden namelijk de bestaande rollenpatronen omgedraaid. Daarom ontvangen onze dorpsprinsen en -prinsessen op de eerste dag de symbolische sleutel uit handen van de burgemeester, die "de macht" overdraagt. Op voorspraak van het CDA wordt tijdens carnaval niet vergaderd door de Orskôtse gemeenteraad. Het oor moet juist dan te luister worden gelegd in de samenleving, aan de bar en bij de raden van elf als tijdelijke volksvertegenwoordigers. Onze fractie heeft zich volop in het carnavalsfeest gedompeld. Er is waarschijnlijk net zoveel gezeverd als tijdens raadsvergaderingen...

Carnaval is een gezellige uitlaadklep, maar laat ook zien dat orde in de dagelijkse werkelijkheid onmisbaar is. Het CDA zet zich in dat verband naar eer en geweten in voor onze samenleving. Lokaal én bovenlokaal. Op 20 maart zijn er verkiezingen voor het bestuur van de provincie -en daarmee via getrapte verkiezingen de Eerste Kamer- en het waterschap. Met Judith Kastelijn (provincie) en Henk van der Schoot en Henk Evers (waterschap) hebben wij bekwame, betrokken en betrouwbare kandidaten uit onze Beerse, Oirschotse en Sporringse samenleving op de kieslijsten staan.

Onze fractie heeft zich volop in het carnavalsfeest gedompeld. Er is waarschijnlijk net zoveel gezeverd als tijdens raadsvergaderingen...

We spreken graag met u door over lokale zaken die u bezighouden. Op www.cda-oirschot-debeerzen.nl vindt u nadere informatie over onze brede volkspartij en contactgegevens van lokale CDA-vertegenwoordigers. Donderdag 14 maart is onze eerstvolgende fractievergadering, aanvang 20.00 uur in de Gildekamer van café De Zwaan in Middelbeers. U bent van harte welkom!

Mark Timmermans

Burgerraadslid CDA Oirschot-de Beerzen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.