Mantelzorgers in het zonnetje

Laat ik voorop stellen dat ik het in principe niet zo heb op het benoemen van zogenaamde ‘fijne’ dagen. Naast het herdenken van heiligen wordt tegenwoordig bijna iedere dag aangehaald om aandacht te vragen voor iets bijzonders. Neem nu de week van 7 november. Op maandag wordt ons op de mouw gespeld stil te staan bij de dag van de dokters. Op dinsdag staan we stil bij de dag van de stralende beroepen, wat dat dan ook zou mogen zijn. Op woensdag is het de dag van de uitvinders.

Voor donderdag (10 november) maak ik echter graag een uitzondering. Deze dag staat in het teken van de mantelzorgers. Ook het CDA staat hier graag bij stil. Wist u dat er jaarlijks ongeveer 4 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder mantelzorg verlenen. Het CDA stimuleert deze zorg en ondersteunt mantelzorgers in het zware werk dat ze doen.

Het CDA wil de positie versterken van de mantelzorgers. Tweede kamerlid Mona Keijzer heeft de initiatiefnota Mantelzorgers: “wees er zuinig op!” opgesteld. Met de initiatiefnota wil het CDA de positie van de mantelzorgers wettelijk beter vastleggen dan nu het geval is. Zo wordt er gesteld dat mantelzorgers een duidelijke stem moeten krijgen tijdens het keukentafelgesprek. Nu krijgen nog veel mantelzorgers geen uitnodiging van de gemeente voor het keukentafelgesprek! 

De fractie van CDA Oirschot - de Beerzen heeft hierover onlangs schriftelijke vragen aan het college gesteld. Het CDA Oirschot – de Beerzen wil dat mantelzorgers ook in de gemeente Oirschot een uitnodiging van de gemeente krijgen voor het keukentafelgesprek. Zij zijn van onschatbare waarde en kunnen het beste adviseren over het zorgaanbod van hun naaste. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente ook luistert naar de wensen en behoeften van mantelzorgers, want de samenleving kan niet zonder de belangeloze inzet van deze groep. 

Tijdens de begrotingsbehandeling in oktober heeft de fractie van CDA Oirschot – de Beerzen ook al aandacht gevraagd voor de positie van de mantelzorgers en het college gevraagd ook dit jaar het mantelzorgcompliment uit te delen. 

Joep van de Ven
fractievoorzitter CDA Oirschot – De Beerzen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.