21 december 2018

A58: Uitnodiging aan de minister

Op 23 november jl. is door alle politieke partijen uit de gemeente Oirschot en een groot aantal belangengroepen vanuit onze gemeenschap een gezamenlijk pact gesloten over de verbreding van de A58. Door samen op te trekken is het doel om ervoor te zorgen dat bij de verbreding van de A58 de kwaliteit van de leefomgeving langs de A58 gewaarborgd blijft.

De afgelopen weken is er hard gewerkt door alle betrokkenen bij het pact. Dit heeft nu geresulteerd in een uitnodiging aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om een werkbezoek aan onze gemeente te brengen. Als bijlage bij deze uitnodiging is tevens een Manifest toegevoegd waarin we onze belangrijkste standpunten omtrent de verbreding van de A58 uiteengezet hebben.

De uitnodiging en het manifest zijn HIER te vinden.

Natuurlijk hopen we van harte dat de minister op onze uitnodiging in wil gaan en in gesprek zal gaan met de gemeente Oirschot en haar inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.