01 maart 2022

Betrokken jongeren spannen zich in voor Oirschot

Vraag een willekeurige jongere wat hij of zij van politiek vindt en het antwoord zal in de meeste gevallen zijn: saai, langdradig of niet interessant. Femke, Camil, Jakko en Ruben uit de gemeente Oirschot denken daar anders over. Zij kozen er bewust voor om zich in te zetten voor de lokale politiek. Deze jongeren willen Oirschot “nog mooier maken voor iedereen”. Wie zijn zij en waar gaan zij voor?

Femke Verhagen (20): “Ik woon al mijn hele leven in Oostelbeers. Ik zie dat er veel speelt in onze gemeente. Sommige onderwerpen vind ik - als jonge inwoonster met agrarische roots en studente Geografie, Planologie en Milieu - extra interessant. Denk aan toekomstbestendig bouwen en de agrarische sector. Bij toekomstbestendig bouwen spelen vraagstukken, zoals uitbreiding en duurzaamheid, waarvoor ik mijn kennis graag inbreng. In de agrarische sector bewonder ik het doorzettingsvermogen, de flexibiliteit en de innovatiekracht van agrariërs. Daar mag meer waardering voor komen, meer medewerking van de overheid. Bijvoorbeeld bij transities in of verbreding van activiteiten. Ook zie ik dat de begeleiding van ‘stoppers’ beter kan; zowel emotioneel als hoe om te gaan met de vrijgekomen bebouwing. Om over deze en andere onderwerpen mee te denken en praten, meldde ik me zo’n 2 jaar geleden aan bij het CDA in Oirschot. De standpunten van deze partij sloten het beste bij mijn opvattingen aan. Het lidmaatschap kan ik prima combineren met mijn opleiding en hobby’s, waaronder het geven van turnlessen in Middelbeers.”

Camil Kerkhofs (19): “Ik woon inmiddels zo’n 15 jaar in Oirschot en voel me hier helemaal thuis. Momenteel studeer ik Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Avans Hogeschool in Tilburg. Als jongere denk ik graag mee over onderwerpen die jongeren raken, zoals onderwijs en sport. Ik vind het vooral belangrijk dat jongeren een goede start kunnen krijgen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Laten we samen kijken hoe we hun kansen kunnen vergroten. Er zijn nu nauwelijks betaalbare woningen voor jongeren beschikbaar. Dit leeft bij veel jongeren enorm. Dat zagen we ook bij het online jongerencafé dat Femke, Jakko, Ruben en ik op 12 januari organiseerden. Jongeren gaven daar aan dat ze graag meer CPO-woningen willen (waarbij een groep mensen een vereniging start die zelf woningen ontwikkelt). Daarnaast pleitten ze voor een zelfbewoningsplicht van 3 jaar, zowel bij nieuwbouw als bestaande woningen. Ook gaven jongeren aan dat het voor de doorstroming belangrijk is dat er meer seniorenwoningen komen. Interessant om daarover mee te denken. In het begin twijfelde ik of de lokale politiek wel iets voor mij zou zijn. Maar toen een van mijn voetbalvrienden, Jakko, daarin ook interesse had, verdween de twijfel. We meldden ons vorig jaar samen aan bij het CDA.”

Jakko Klaassen (20): “Ik woon al mijn hele leven in Oirschot. Ik volg de opleiding Management van de leefomgeving aan de HAS Hogeschool. Het leek me interessant om de kennis die ik hier opdoe, toe te passen in mijn eigen gemeente. Ik praatte daar vorig jaar met Camil over. Samen meldden we ons aan bij het CDA, omdat het motto - samen doen - ons onder andere erg aanspreekt. Ook in mijn opleiding werk ik veel in projectgroepen en zie ik dat je meer bereikt door samen te werken. In de lokale politiek kan ik me verder ontwikkelen én iets betekenen voor de samenleving en jongeren. De stem van jongeren mag wat mij betreft veel meer gehoord worden. Wat ik nog meer doe? Ik voetbal bij Oirschot Vooruit en ben een paar avonden in de week teamleider bij Jumbo Oirschot. Ik vind Oirschot een erg mooie gemeente, daar zet ik me graag voor in. Door mijn opleiding ben ik speciaal geïnteresseerd in alles wat er in de openbare ruimte gebeurt. De schaarste op de woningmarkt is daar een voorbeeld van. Maar ook over andere onderwerpen denk ik graag mee.”

Ruben van der Schoot (21): “Ik woon in Oirschot en volg de lerarenopleiding Maatschappijleer aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Hierin komt ‘de politiek’ natuurlijk vaak aan bod. Daardoor groeide mijn interesse en meldde ik me in 2021 aan bij het CDA in Oirschot. Ik wil graag ‘leren’ en had een goede indruk van de aanwezige deskundigheid in deze partij. Ik ga regelmatig een dagje naar Den Haag om debatten te volgen. Daarnaast houd ik ook van heel andere dingen. Denk aan basketbal (lid en voorheen ook bestuurslid), sportschool, uitgaan, leuke activiteiten organiseren en doen met mijn studievereniging en het volgen van de Formule 1. Graag zet ik me in voor jongeren in ons dorp. Wat ik specifiek voor jongeren belangrijk vind? Dat zijn bijvoorbeeld goede uitgaansgelegenheden en evenementen en voldoende woningen. Ook ik ben vaak ongerust of ik in dit prachtige dorp kan blijven wonen door het woningtekort en de hoge prijzen. Ook belangrijk voor mij: we leven in een tijd waarin het publieke debat verhardt. We moeten voorkomen dat dit ook gaat gebeuren in onze gemeente. Alleen zo kunnen we de Brabantse gezelligheid, die diep geworteld zit in Oirschot, waarborgen.”

“We hopen dat ook veel Oirschotse jongeren deze dag gaan stemmen. Dat geeft ons enthousiasme om hun belangen te vertegenwoordigen natuurlijk een extra boost!”

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart
Op 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Femke, Camil, Ruben en Jakko staan op de lijst van het CDA (respectievelijk op 12, 15, 17 en 18). Femke: “We hopen dat ook veel Oirschotse jongeren deze dag gaan stemmen. Dat geeft ons enthousiasme om hun belangen te vertegenwoordigen natuurlijk een extra boost!” Kijk op onze verkiezingspagina als je meer wil weten over de standpunten en andere kandidaten van het CDA?

stylish gray curvy background abstract design

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.