07 september 2019

CDA50: Visie op het centrum van Oirschot

Een visie op het centrum van Oirschot. Hoe zouden we graag zien dat Oirschot er over 20/30 jaar uitziet? Lastige vragen, waarbij zeer veel onderwerpen ter sprake komen.

De gemeente gaat aan de slag met het opstellen van een centrumvisie voor Oirschot. Vooruitlopend daarop hebben wij betrokken inwoners uitgenodigd om samen met ons hierover na te denken. Afgelopen zaterdag 7 september zaten we daarom met een kleine 30 betrokken Oirschottenaren bij elkaar om onze droom over Oirschot met elkaar te delen.

Deze bijeenkomst werd gehouden in Klooster Franciscanessen aan de Koestraat in Oirschot. Een locatie die precies aangeeft voor welke uitdagingen we staan: Monumentale panden die op termijn een andere invulling moeten krijgen, behoefte aan woonruimte, behoud van onze groene en monumentale identiteit, ruimte voor ondernemers en sociale initiatieven.

Tijdens een open discussie met elkaar kwamen we in ieder geval tot de conclusie dat dit vraagstuk uitermate complex is. Maar ook dat om écht dingen voor elkaar te krijgen, dat we dan het lef moeten hebben om knopen door te hakken en van gebaande paden af te wijken. Leefbaarheid, bereikbaarheid, parkeren, woningbouw, behoud van groene ruimte, de markt... het is allemaal aan bod gekomen.

De bijeenkomst hebben we afgesloten bij de Oirsprong. Ook zo'n plek waar historie, monumentale panden en creatieve ondernemers elkaar hebben gevonden en elkaar versterken.

Wat het CDA Oirschot-de Beerzen betreft was het een interessante middag met nieuwe inzichten. We nemen deze mee richting het opstellen van de centrumvisie voor Oirschot. 

 

Tijdens een CDA50 bijeenkomst gaan wij in gesprek met betrokken inwoners van onze gemeente over een specifiek onderwerp. Daarbij beloven we vooraf dat een aantal resultaten van die bijeenkomst terugkomen in onze standpunten. Zo zijn van de CDA50 bijeenkomst voorafgaand aan de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 14 punten rechtstreeks teruggekomen in ons verkiezingsprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.