05 oktober 2017

Even voorstellen: Art

Sinds kort is onze fractie uitgebreid met een nieuw burgerraadslid: Art Smulders. Art stelt zich graag aan u voor!

“Mijn naam is Art Smulders en ik heb mijn hele leven lang op de grens met Oirschot aan de Steenovenweg in Oostelbeers gewoond. Sinds een paar jaar woon ik in Spoordonk. Als starter op de woningmarkt heb ik het geluk gehad deel te kunnen nemen aan een project waarbij starters collectief samen nieuwe woningen mogen bouwen (CPO-project). Doordat ik gebruik kon maken van een door de gemeente Oirschot beschikbaar gestelde starterslening was het voor mij als vrijgezel financieel haalbaar in Oirschot op mezelf te gaan wonen. Dit is mooi, want ik woon graag in de gemeente waar ik ben opgegroeid en mijn vrienden heb.” 

Sinds 2010 ben ik werkzaam bij de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost als brandweerman. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik van mijn hobby ook mijn beroep heb kunnen maken. Ik ben naast beroeps-brandweerman ook nog lid van de vrijwillige brandweer in Oirschot. De vrije tijd die ik nog over heb wil ik graag benutten om iets terug te doen voor de Oirschotse gemeenschap, met name op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.