30 maart 2016

Initiatief Raadsvoorstel voor onderhoud buitensport

Op 29 maart heeft CDA Oirschot - de Beerzen een initiatief raadsvoorstel ingediend om de buitensportverenigingen meer zeggenschap te geven over hun eigen accomodaties.

We zijn blij dat we dit raadsvoorstel samen met DorpsVisie en de PvdA op de agenda hebben gekregen en dat de raad met ruime meerderheid dit voorstel heeft aangenomen.

Onze sportverenigingen krijgen hiermee de kans om zelf het onderhoud van hun accomodatie ter hand te nemen. We hopen dat het college dit besluit voortvarend ter hand neemt en daarmee onze verenigingen een goede toekomst biedt!

Het systeem komt er op neer dat verenigingen door zelfwerkzaamheid de taken van klein- en dagelijks
onderhoud uitvoeren. De gemeente faciliteert de verenigingen met het beschikbaar stellen van budget.
Doordat verenigingen deze werkzaamheden onder meer door aanbestedingsregels goedkoper kunnen
uitvoeren dan de gemeente snijdt het spreekwoordelijke mes aan twee kanten. Toekomstige stijgingen
van onderhoudskosten worden uitgesloten. Verenigingen kunnen met zelfredzaamheid inverdienen op
de onderhoudskosten en zo een zakcentje overhouden.

Kijk HIER voor het volledige initiatief raadsvoorstel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.