28 februari 2019

Integratie moet beter

De eisen die in de gemeente Oirschot worden gesteld aan statushouders bij hun integratie en participatie zijn te vrijblijvend. Er mag dwingender opgetreden worden om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat nieuwkomers sneller de Nederlandse taal beheersen.

,,Het is mij gelukt om te integreren en participeren. Ik gun andere vluchtelingen en migranten hetzelfde."

Het duurt te lang voordat statushouders integreren en participeren in Oirschot, stelt Lily Maaref (CDA). Het mag allemaal veel dwingender. Dat pleidooi hield Lily Maaref deze week in de Oirschotse raadsvergadering. Het nieuwe raadslid van CDA kwam zelf jaren geleden als Iraans vluchtelinge in Middelbeers wonen. Zij benadrukte het belang van goede taallessen. ,,Een gebrekkige kennis van het Nederlands leidt niet alleen tot een sociaal isolement, maar ook tot grote afstand tot de arbeidsmarkt."

Haar fractie diende een voorstel in, dat na een kleine aanpassing unaniem werd aangenomen. Kern is dat meer wordt gevraagd van vluchtelingen en migranten, alvorens ze een participatieverklaring krijgen. Zo'n participatieverklaring is een afrondend onderdeel van het inburgeringsexamen. In Oirschot moeten statushouders een informatiebijeenkomst bijwonen over zaken als democratie, vrijheid en solidariteit, waarna de verklaring wordt getekend. Daarna mag een statushouder verder met vervolgsessies. ,,Wat ons betreft moet je dat omdraaien", aldus Maaref. ,,Eerst verplicht álle bijeenkomsten bijwonen en dán pas een verklaring."

Sympathiek

Wethouder Langens sprak van een sympathiek voorstel en gaat bekijken of het wettelijk geoorloofd is om statushouders die verplichting op te leggen. Ook wordt onderzocht of het binnen de budgetten mogelijk is om het aantal taallessen per week op te schroeven van drie naar vijf.Oirschot herbergt momenteel ongeveer honderd statushouders.

Volgens CDA duurt het integratie en participatie te lang. ,,Dit leidt tot frustratie bij de statushouders en onbegrip bij inwoners: onmacht wordt verward met onwil", aldus de christendemocraten. Ook kost het de gemeente veel geld aan uitkeringen, omdat het gemiddeld meer dan drie jaar duurt voordat een statushouder een stabiele baan vindt.

Wethouder Esther Langens maakte duidelijk dat Oirschot het vergeleken met andere gemeenten niet slecht doet als het gaat om de integratie en participatie van statushouders. ,,We doen al veel bovenop de wettelijke verplichtingen." Inburgering is in Nederland goeddeels een verantwoordelijkheid van de statushouder zelf. ,,Bereiken we daarmee landelijk de resultaten die we willen? Nee."Maaref, tenslotte: ,,Het is mij gelukt om te integreren en participeren. Ik gun andere vluchtelingen en migranten hetzelfde."

 

Download hier het volledige raadsvoorstel.

 

Bron: Frank van den Heuvel 28-02-19, 15:45 Bron: ED

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.