10 november 2021

Lagere OZB voor verenigingen

CDA Oirschot - de Beerzen is trots op het feit dat onze gemeente zo’n rijk verenigingsleven heeft. Dit willen we graag houden en waar mogelijk versterken. Zo wil het CDA voor verenigingen met een eigen gebouw een lager tarief hanteren voor de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Dit kan sinds 2019, nadat de Tweede Kamer een CDA-voorstel aannam over de belastingwetgeving. Daarmee kunnen gemeenten voor verenigingen en sociaal belang-behartigende instellingen een lager belastingtarief hanteren, dan het tarief zoals dat ook geldt voor bedrijven. Zo houden de vrijwilligersorganisaties meer geld over voor hun activiteiten en helpt dat contributies betaalbaar te houden.

De CDA fractie heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 2 november jl. met succes een motie ingediend om (net als afgelopen jaar) de 42 organisaties in Oirschot, Spoordonk en De Beerzen die het betreft, te compenseren in lijn met het lagere OZB-tarief. Dat scheelt al gauw enkele tientallen tot honderden euro’s per organisatie. Het gaat niet alleen om sportverenigingen, scouting, gilden en buurthuizen, maar bijvoorbeeld ook om de bibliotheek, museum De Vier Quartieren, vakantiehuis De Sprinkhaan en het Bijna Thuis Huis. Een mooie opsteker voor deze vrijwilligersorganisaties!

Daarnaast hebben wij opnieuw gepleit voor het structureel invoeren van deze OZB-korting. Helaas was daar nog geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Dit komt mede omdat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (om theoretische risico’s) adviseert te wachten totdat de Gemeentewet is aangepast. Naar verwachting gebeurt dit volgend jaar. In de nu aangenomen motie is opgenomen dat, zodra wet- en regelgeving zijn aangepast, er een voorstel komt richting raad hoe deze korting structureel ingevoerd kan worden. Wat ons betreft kan dit niet snel genoeg het geval zijn. Tot die tijd houden wij contact met onze Tweede Kamerfractie om de voortgang van de wetswijziging te bewaken.

In het Oirschots Weekjournaal van afgelopen week is ruim aandacht besteed aan dit onderwerp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.