23 november 2018

"Leefomgeving A58": een gezamenlijk pact!

De verbreding van de A58 blijft de gemoederen bezig houden. Het CDA Oirschot - de Beerzen heeft een oproep gedaan aan alle fracties in de gemeenteraad van Oirschot om een pact te vormen om gezamenlijk op te trekken op dit onderwerp. Een oproep die bij de afgelopen raadsvergadering van 30 oktober jl. unanieme steun heeft gekregen van onze collega partijen. Inmiddels is het pact "Leefomgeving A58" samen met omwonenden, belangenverenigingen en college uitgewerkt.

Op vrijdag 23 november is het pact aangeboden aan Rijkswaterstaat, de Provincie en het college van Oirschot.

Bij de verbreding van de A58 heeft Rijkswaterstaat aan de gemeente Oirschot tot op heden een prima partner. Een partner die zich in een eerder stadium neer heeft gelegd bij het feit dat een meer dan honderd miljoen kostende tunnel of aquaduct te veel van het goede was.

Tot op heden heeft Rijkswaterstaat echter wél de belofte uitgesproken bij de verbreding van de A58 uit te gaan van het principe "Saldo-0". Dit betekent dat de uitbreiding niet mag leiden tot extra overlast. Dit in tegenstelling tot de wetgeving die een beperkte groei wel toestaat. Uit de laatste informatie die wij hebben ontvangen van Rijkswaterstaat lijkt er echter terug te komen op dit "Saldo-0" principe.

Veel inwoners blijven zich zorgen maken over de verbreding en de impact op hun leefomgeving. Doel van het gesloten pact is om daarom nu duidelijk stelling nemen! Wij hebben daarom samen met alle fracties, college en burgergroeperingen die zich druk maken over de verbreding en de leefomgeving een pact opgesteld, waarmee we met één duidelijk geluid richting Rijkswaterstaat en de Provincie zijn gegaan. 

Als het aan het CDA ligt houden we Rijkswaterstaat aan de belofte van het principe "Saldo-Nul".

Daarnaast zien we dat de Minister aan InnovA58 10 miljoen Euro extra heeft gegeven om innovaties tussen Eindhoven en Tilburg op gang te brengen. De CDA fractie is van mening dat na het zuur van de verbreding in onze gemeente, onze inwoners recht hebben dat een groot deel van deze 10 miljoen Euro gaat landen in Oirschot. Om dit te bewerkstelligen is er door het CDA een motie opgesteld welke gesteund is door alle fracties. De lobby om deze gelden is ook onderdeel van het te sluiten pact.

We houden u op de hoogte!

Artikel Eindhovens Dagblad, 23 november 2018

Artikel Eindhovens Dagblad, 1 november 2018

,,Rijkswaterstaat is met de A58 te gast op Oirschots grondgebied. Van een gast mag je verwachten dat die zich behoorlijk gedraagt. Als dat niet het geval is, mag je hem of haar daar stevig op aanspreken."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.