20 november 2019

Nieuwe regels rond erfgoed

Oirschot is een gemeente met vele monumenten en cultuurhistorische waarden. Daarmee hebben we goud in handen. Daar moeten we zuinig op zijn.

Een van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma was het vrijmaken van capaciteit voor de uitvoering van de erfgoednota en het ondersteunen van initiatieven die ons materiële én immateriële erfgoed veiligstellen. Daarmee zorgen we voor een sterk lokaal erfgoedplatform met deskundige en betrokken leden.

We zijn er trots op dat, na het vaststellen van de Erfgoednota 2018-2022, aanstaande dinsdag nu ook de subsidieverordening Erfgoed in de Oirschotse raad behandeld gaat worden. Daarmee geven we invulling aan onze verkiezingsbelofte. Op basis van deze nieuwe regels kan Oirschot aan de slag!

 

Artikel ED (20-11-2019):

https://www.ed.nl/kempen/regels-rond-erfgoed-in-oirschot-vernieuwd~a0e94d60/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.