04 januari 2017

Oirschot blijft bij benoemde burgemeester

Oirschot krijgt een door de kroon benoemde burgemeester als opvolger van Ruud Severijns. Dat heeft de gemeenteraad besloten.

De procedure richting een benoemde burgemeester was al opgestart. Door het besluit van de raad van Eersel om te kiezen voor een waarnemend burgemeester en andere bestuurlijke ontwikkelingen in de regio kwamen er twijfels bij dat proces. De raad vroeg zich af of ook Oirschot misschien voor een tijdelijke burgemeester moest kiezen met het oog op een mogelijke fusie in de Kempen.

Dinsdagavond zaten de fractievoorzitters bij elkaar om daarover te praten en is toch gekozen om de huidige procedure door te zetten. ,,Het belangrijkste argument is dat de raad nog een standpunt moet innemen over de bestuurlijke toekomst. Dat debat zou gevoerd worden met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Als je nu kiest voor een waarnemend burgemeester, leg je dat debat in feite al stil, omdat je dan op zijn minst de suggestie wekt dat je al een richting hebt bepaald", zegt Joep van de Ven, fractievoorzitter van CDA Oirschot.

De keuze voor een benoemde burgemeester zegt niets over de bereidheid om later eventueel te fuseren. ,,Dat ligt nog helemaal open", zegt Van de Ven. ,,In de profielschets wordt ook nadrukkelijk opgenomen dat Oirschot in beweging is en zich oriënteert op de toekomst. Kandidaten moeten zich er bewust van zijn dat de termijn misschien niet zes jaar duurt."

 

Bron: www.ed.nl [04-01-2017]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.