Bart Mourits

Bestuur - Voorzitter

Bart, onze voorzitter

“Het is een voorrecht om voorzitter te mogen zijn van zo’n fantastische club als onze lokale CDA-afdeling, een groeiende afdeling met inmiddels meer dan 100 leden. Een grote fractie met 10 (burger)raadsleden zorgt dat we op alle terreinen expertise hebben of verder kunnen ontwikkelen." 

Ik geloof in de combinatie van ervaring en nieuw bestuurlijk talent. Door ons trainingsprogramma kunnen wij nieuw talent ook geleidelijk aan voorbereiden op de moeilijke en verantwoordelijke taak van raadslid. Het zijn uiteindelijk de raadsleden die verantwoordelijkheid dragen voor de vaak moeilijke en verstrekkende besluiten. Een goede voorbereiding is daarom onontbeerlijk.

Om fractie en bestuur bestaat nog een grote kring van actieve en betrokken leden die ons voortdurend voeden met signalen vanuit onze samenleving. Zij helpen ons om scherp te blijven en niet altijd in ons eigen gelijk te geloven. Bescheiden en doortastend besturen, daar gaan we voor!

Bart, CDA-lid sinds 2013

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.