Stijn Smulders

Bestuur - Penningmeester

Stijn heeft respect voor zijn omgeving

"Geboren en getogen in het buitengebied van Oostelbeers met een agrarische achtergrond, heeft de landbouw nog altijd de bijzondere belangstelling van Stijn.De innovatieve manier van verduurzaming met de daarbij behorende investeringen verdienen meer respect dan de sector heden ten dage ontvangt."

Ook het klimaat en de kwaliteit van lucht, land en water vind ik, zoals iedereen, belangrijk. De aandacht hiervoor dient breder te worden getrokken dan alleen de gevolgen van de uitstoot vanuit de landbouw te bezien. Met name het verkeer zorgt er voor dat wij onvermijdelijk ongezonde hoeveelheden uitlaatgassen consumeren. Vooral in de kernen, waar de gassen minder verwaaien, hebben mensen hier last van. Daarom wil ik pleitbezorger zijn van ons leefmilieu en me in onze fractie sterk maken om de huidige problemen in een breder spectrum aan te pakken.

Stijn, CDA-lid sinds 1989

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.