Ons programma

Op deze pagina vindt u binnenkort ons verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 

Via onderstaande links vindt u nog de link naar ons programma 2018-2022: 

HIER vindt u ons complete programma 2018-2022.

Op onze pagina 'Wat vinden wij van...' is ons programma 2018-2022 per centraal thema gerubriceerd.
Tevens vindt u daar een index waarmee u ook alfabetisch op een aantal zoektermen kunt zoeken.

Hieronder vindt u meer informatie over de totstandkoming van het programma en onze vier centrale thema's.

Onze vier thema's

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt om ons programma voor de verkiezingen in maart 2018 verder uit te werken. We zijn trots op ons verkiezingsprogramma dat op 8 januari 2018 tijdens onze ALV is goedgekeurd.

Ons programma is gebaseerd op de volgende centrale thema's:

Mensen voorop

Het is gelukkig goed leven in onze gemeente en dat wil het CDA zo houden. Belangrijk daarvoor is dat in onze gemeente mensen elkaar kennen, meedoen en er voor elkaar zijn. Natuurlijk heb je in een samenleving regels nodig. Maar die dienen volgens het CDA in dienst te staan van de inwoner. Wij willen dat mensen de ruimte krijgen om mee te doen en ertoe te doen.

Initiatieven van inwoners belonen

Het CDA gelooft in de kracht van mensen en gemeenschappen. Pas als mensen iets zelf niet kunnen oplossen of hulp nodig hebben, komt de overheid in actie. Bij die vrijheid hoort verantwoordelijkheid. We roepen onze inwoners op actief te zijn om onze samenleving nog mooier maken. Actief burgerschap is noodzakelijk voor een goede leefbaarheid. Het CDA wil daar alle ruimte voor geven.

Nu zorgen voor een goede toekomst

Volgens het CDA hebben we onze gemeente niet geërfd van onze ouders, maar geleend van onze kinderen. Aan ons de opdracht om nu te werken aan een goede toekomst voor ons en voor volgende generaties. Dat betekent dat iedereen gebruik kan maken van zijn of haar talenten, we zuinig zijn op onze natuur en dat het huishoudboekje op orde is.

Samen kunnen we meer

Het verkiezingsprogramma draagt niet voor niets de titel Samen Doen! Het CDA is trots op de samenwerkingsverbanden in onze gemeente en de grote maatschappelijke betrokkenheid van veel mensen. Wij geloven erin dat mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties onze gemeente versterken door samen te werken.

Resultaten CDA50 bijeenkomst

Na onze succesvol verlopen CDA50 bijeenkomst van 9 september jl. zijn wij hard aan de slag gegaan om ons verkiezingsprogramma voor 2018-2022 te schrijven. Inmiddels is dit programma in concept gereed. Op 1 november jl. hebben we dit concept besproken met onze leden. Maar, ook een aantal deelnemers aan de CDA50 bijeenkomst was hierbij aanwezig.

Om een tipje van de sluier op te lichten, volgen hierbij alvast de vijf punten welke uit de CDA50 bijeenkomst volgden, en waarvan we beloofd hebben ze op te nemen in ons programma:

Ben blij met je ondernemers. Geef kansen, bied ruimte, maar ook duidelijkheid.
Het CDA is trots op haar ondernemers en wil deze de ruimte geven. De gemeentelijke organisatie moet daarvoor met lef het ondernemen meer centraal stellen. CDA gaat stroperige procedures te lijf door binnen 1 jaar in de geest van de omgevingsvisie één loket voor alle vergunningaanvragen te realiseren.

Onveilige verkeerssituaties aanpakken, actief met gemeenschap inventariseren
Het CDA stelt voor om samen met buurtbeheer onveilige verkeerssituaties in alle kernen te inventariseren en deze aan te pakken. Verkeerssituatie rotonde – Lidl moet snel verbeterd worden.

Duurzame ontwikkeling/groei stimuleren en deze ondersteunen met handhaving
Het CDA pleit voor een verdere verduurzaming van onze economie, omdat dit de enige weg is om op termijn als samenleving sterk te blijven. Overlast, verspilling en vervuiling dienen te worden tegengegaan. Problemen dienen niet te worden doorgeschoven naar volgende generaties. Creatieve, duurzame en innovatieve ideeën dienen alle ruimte te krijgen. Zo zien wij kansen in circulaire gebiedsontwikkeling, gaan we voor energie-neutrale (‘0’ op de meter) en in principe gasloze nieuwbouwwoningen en blijven we inzetten op de gemeentelijke stimuleringsregeling voor lokale (coöperatieve) duurzaamheidsinitiatieven.

Eén Zorgloket
Het CDA kiest voor één zorgloket, waardoor zorgvragers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Meer betaalbare woonruimte voor jeugd en kleine woonruimte voor ouderen in de kernen
De gemeentelijke woonbehoefte moet slimmer worden ingevuld. Het CDA gaat voor nog meer passende en betaalbare woningen voor de jeugd, levensloopbestendig bouwen en -om doorstroming mogelijk te maken- kleinere woningen voor ouderen. In alle kernen worden eigenaren van ‘lege’ plekken, leegstaande panden en grootschalige erfgoedcomplexen uitgedaagd om met woningbouwinitiatieven aan de slag te gaan. Als lokale voorvechter blijven we het succesvolle Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), vooral voor jongeren die samen willen bouwen, stimuleren.

Naast deze vijf punten blijkt de input van de CDA50 zo waardevol en nuttig te zijn geweest dat nog 12 onderwerpen van deze bijeenkomst (deels) worden opgenomen in ons verkiezingsprogramma. 

We hebben op 1 november samen een slag kunnen maken om ons programma definitief te gaan maken. Zodra ons verkiezingsprogramma definitief is, zullen we dat via deze website publiceren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.