15 oktober 2021

CDA over Raadhuisstraat Moergestel

Op 4 Oktober was er een extra raadsplein ingelast over het project aan de raadshuisstraat in Moergestel. Een week eerder was er ook al een avond aan gewijd. Toen waren er bij de raadsbijeenkomst maar liefst 12 insprekers. Dit waren allemaal omwonenden en geen van hen vond het een goed plan. De bezwaren hebben onder andere betrekking op het verdwijnen van een mooi dorpsgezicht, het verder verslechteren van de verkeerssituatie en de reductie van het al weinige groen uit het centrum groen van het dorp. Daarnaast voelen sommige omwonenden zich voor de gek gehouden. Eerdere plannen worden niet gerealiseerd. Bij het huidige plan lukt het niet om inspraak te krijgen.

Zoals gezegd, het is duidelijk dat veel omwonenden het er niet mee eens zijn. Het project kent verschillende stappen die het huidige ontwerp tot een erg onverwacht resultaat maken. De belangrijkste daarvan is wellicht de overgang van het oorspronkelijke uitgangspunt van 6 grond gebonden woningen naar een complex voor 15 appartementen. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat er veel behoefte is aan woningen. Dit geldt ook voor Moergestel. Wat dat betreft is er zeker ook wat te zeggen voor het bouwen van nieuwe woningen. En die komen er met dit plan.

 

De appartementen zijn geplaatst in de categorie middelduur tot duur. Voor de starters uit Moergestel of ouderen met een smalle beurs is hier niets te halen. De redenering dat dit tot doorstroom leidt is leuk. Maar voor de meeste inwoners uit Oisterwijk en Moergestel zijn de categorieën boven hun budget. En tja van buiten onze gemeente komen er ook mensen op af. Bepalen wie het wel of niet mag kopen, dat ligt geheel bij de projectontwikkelaar. De gemeente heeft hier geen stem in. Onze eigen inwoners schieten hier niet veel mee op.

 

Naast het proces en de woningbehoefte was er ook veel kritiek over de grootte en vormgeving van het gebouw. Inwoners vrezen dat er een blokkendoos komt die niet past in het huidige aantrekkelijke dorpsgezicht. Vandaar dat het CDA wil dat er duidelijke richtlijnen komen, zoals een lagere goothoogte ten opzichte van de nokhoogte en dat er gewerkt wordt met schuine daken. We zijn benieuwd of het College en de projectontwikkelaar hier gehoor aan geven of dat er toch een kolossaal gebouw komt waar iedereen achteraf spijt van heeft.

Een interessant punt betreft de gebiedsvisie voor het centrum van Moergestel. Hiervan is blijkbaar alleen een concept versie beschikbaar. Naast het huidige plan zijn er nog andere projecten onderweg in het centrum van Moergestel. Is het dan niet raar dat dat allemaal loopt en er toch geen gebiedsvisie is? Wij vinden van wel.

 

Wij vinden de huidige gang van zaken met iedere keer kleine projecten in het centrum van Moergestel geen goede ontwikkeling. Ook hebben we het idee dat de inwoners niet de goede mogelijkheden krijgen om hun wensen duidelijk te maken. Wij vinden dat de invulling van het centrum hoort te verlopen via het opstellen van een gebiedsvisie. En daar hoort een ronde bij waarin de inwoners hun wensen kenbaar kunnen maken. En inderdaad het is goed om nieuwe woningen te bouwen in Moergestel, maar dan wel voor jong, oud en betaalbaar.

 

Fractie CDA Oisterwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.