09 december 2016

CDA tegen verkorte procedure Insaid Oisterwijk

Door Ambacht b.v. is een vergunningsaanvraag ingediend om in het voormalige Insaid-gebouw haar activiteiten voort te zetten nu de Leerfabriek niet meer gebruikt kan worden in verband met de woonfunctie van de omgeving.

Het verbaasde het CDA al zeer dat in heel Oisterwijk gesproken werd over de aanstaande verhuizing van de , in de volksmond bekend staande Leerfabriek , naar het Insaid-gebouw voordat dat er al sprake was van een vergunningsaanvraag.

Sterker nog, op de locatie zelf werden volop activiteiten uitgevoerd zoals een zichtbare asfaltering van de parkeerplaats en niet zichtbare activiteiten in het gebouw. Volgens deze geruchten werd de bar al geinstalleerd en zou het eerste grote feest een oud op nieuw festiviteit zijn. Voor de goede orde 2016/2017 en niet 2017/2018.

En nu inderdaad na een behoorlijke tijd komt dan het verzoek in uw commissie om medewerking daaraan te verlenen en nog wel in een verkorte procedure.

Het verbaast het CDA in grote mate dat het College, kennelijk gebruikmakend van het onderlinge wantrouwen in de raad, dit zo durft in te dienen.

Nu wordt door deze en genen beweerd dat de gemeenteraad al in 2013 heeft ingestemd met de mogelijkheid tot een recreatieve bestemming voor het Insaid gebouw. Dat kan zo zijn, maar dat is wel in heel algemene bewoordingen.

Niemand wist waarschijnlijk wat daar precies mee werd bedoeld: Een indoor midgetgolfbaan? Een jeu de boules toernooi voor politici? Of een dance-event waarvoor de Heusdensebaan moet worden afgesloten en waar 1500 bezoekers op afkomen? Dit zijn 3 dimensies in aard en omvang onder 1 noemer: recreatie. Een breed begrip dus waar je alle kanten mee op kunt. Wij als CDA vinden het te kort door de bocht door te stellen: het Insaid gebouw staat op de recreatielijst, DUS een verkorte procedure is legitiem.

Graag willen wij in dit verband het College en de coalitiepartijen wijzen op het Coalitieakkoord 2014 – 2018, getiteld Met Elkaar-Voor Elkaar. Citaat: “We vinden het van wezenlijk belang dat onze inwoners veel meer en veel eerder aan zet komen, zodat ze kunnen meedenken, meepraten en in sommige gevallen kunnen meebeslissen over wat er speelt in hun eigen leefomgeving. Dat houdt onder meer in dat ze worden betrokken bij de totstandkoming van nieuw beleid. Vanaf het begin wordt actief om hun inbreng gevraagd en aan het eind wordt men actief geïnformeerd over wat er met hun inbreng is gedaan”. Einde citaat.

College en Coalitiepartijen: laat dit geen loze beloftes zijn die u aan de bevolking hebt gedaan. Geen woorden, maar daden! Aangezien hier sprake is van een voorgenomen besluit met grote maatschappelijke impact en daarover zichtbaar veel onrust heerst, maakt u zich ongeloofwaardig indien u kiest voor de verkorte procedurebehandeling van deze vergunningaanvraag.

Met Elkaar en Voor Elkaar betekent in de ogen van het CDA: zeg nee tegen de verkorte procedure. Ook als coalitiepartijen. De gemeente Oisterwijk als betrouwbare overheid komt hiermee in het geding. "Vur een fèèèn fisje" moet je dat fundament als gemeente niet in de waagschaal willen stellen.

CDA Oisterwijk Moergestel, 8 december 2016

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.