06 oktober 2020

Guus Mulders

Guus Mulders in de Media
Bestemmingsplan Moergestels Midden:
beter ten hele gedwaald dan ten halve gekeerd!
Daar lijkt het wel op volgens het CDA.
Immers AB, PGB en Pro hebben allen ingestemd met de bouw van 5 vrijstaande woningen in de hoek Margrietstraat-Rootven. Een eerder plan uit 2016 ging uit van ruim 20 woningen, waaronder een 10-tal seniorenwoningen. Dit plan sloot volgens het CDA veel beter aan bij de woningbehoefte in Moergestel.

Om het artikel te lezen klik hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.