08 september 2016

Huisvesting op het KVL terrein: ideeën van het CDA.

Recent is er door de gemeente een voorlichting gegeven over het plaatsen van vergunninghouders vanuit het asielzoekers centrum.  Zoals te verwachten is het aanbod van woningen hiervoor beperkt. Daarnaast is er de beperking dat het plaatsen van vergunning houders niet ten koste mag gaan van de wachttijden van de reguliere woningzoekenden. In eerste instantie is een drietal locaties hoorvoor aangewezen. Maar bij nader inzien is hiervan afgezien.

De vraag blijft hoe de toegenomen vraag naar huisvesting ingevuld gaat worden? Hier speelt nog een ander punt doorheen. Op dit moment wordt het aanbod van woningen voor minder kapitaalkrachtigen, bijvoorbeeld jongeren en/of jonge gezinnen uit de eigen gemeente, ervaren als beperkt.

De toevoeging van een extra groep, vergunninghouders, op zoek naar woonruimte binnen hetzelfde marktsegment leidt zonder verdere actie onherroepelijk tot vertraging, met alle frustraties die daar verder bijhoren.

Nu staat binnen de gemeente op het terrein van de voormalige leerfabriek ook nog een tamelijk groot gebouw, het U gebouw, waarvoor de bestemming op het moment nog niet vastligt. Wellicht is het mogelijk om dit gebouw of een gedeelte ervan te converteren naar appartementen of vergelijkbaar.

Dit  kan een waardevolle toevoeging vormen voor het aantal betaalbare woningen. Deze oplossing, het bouwen van woningen, vraagt natuurlijk wel om een  investering en nader onderzoek.

Een bijkomend voordeel is dat dit ook een goede bestemming zou geven aan dit monument.

Maar de mogelijke voordelen, betaalbare woningen op een relatief korte termijn maakt dit mijns inziens een interessante optie en het onderzoek waard!

Rik Roemen

Bestuurslid CDA Oisterwijk-Heukelom-Moergestel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.