30 oktober 2021

Open bijeenkomst CDA Oisterwijk met Inge van Dijk (tweede-kamerlid)

CDA Oisterwijk vraagt college om daadkracht.

CDA Oisterwijk maakt ondanks haar verkiezingswinst in 2020 geen deel uit van de coalitie. Om de ongeveer 1700 CDA-stemmers toch bij het beleid te betrekken organiseert het CDA bestuur en fractie op woensdag 3 november a.s. om 20.15 uur een open bijeenkomst in Den Domp, Kerkstraat 26, Haaren.

Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk zal enkele actuele items bespreken. De fractieleden zullen de Oisterwijkse vraagstukken aan de orde stellen waarvoor het CDA een actieve rol van het college vraagt.

Actuele vraagstukken zijn:

• Agrarische sector in spagaat

• Woningbouwcrisis in Oisterwijk

• Recreatiesector in Oisterwijk onder druk • Draagvlak AZC vlakt af

• Huisvesting arbeidsmigranten vraagt kordate aanpak

• Duurzaamheid & Milieu is ook een Oisterwijks thema!

Eenieder die het CDA een warm hart toedraagt is van harte welkom. Wij hopen deze avond op een grote opkomst en vruchtbare feedback. Deze avond zullen ook afspraken worden gemaakt over hoe geïnteresseerden bij de verdere beleidsontwikkelingen kunnen worden betrokken. Als u zich voor deze bijeenkomst aanmeldt via cdaoisterwij[email protected] dan sturen wij u informatie over deze thema’s toe.

Contact kan worden opgenomen met Geertje Mink, fractieleider CDA (06-21966711)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.