15 januari 2021

Openheid & transparantie? Een vrije interpretatie bij PGB, VVD en D66.

Hierbij informeren wij u over hoe het CDA aankijkt tegen het proces tot formatie van de partijen in de nieuwe Oisterwijkse raad. 

Raadsvergadering 14 januari 2021

Agendapunt 10 Initiatiefvoorstel bestuursakkoord CDA-fractie 1e termijn

Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met de mededeling dat de fractie van het CDA heeft besloten mij tot fractievoorzitter aan te wijzen. Dit was nog niet bij iedereen bekend. Ik zal dan nu ook starten met mijn 1e termijn over het initiatiefvoorstel bestuursakkoord als Fractievoorzitter. 

Voorzitter, vanavond, stellen de raadsleden van fracties: PGB, VVD en D66 de raad voor, het door hen opgestelde bestuursakkoord met de titel “Gezamenlijk perspectief over grenzen heen” vast te stellen.

Voorzitter, van dit eenzijdig tot stand gekomen coalitieakkoord heeft het CDA kennis genomen. En wat valt ons op, voorzitter, In het coalitieakkoord wordt onder Bestuurlijke grondhouding verstaan, en ik citeer - “een open, transparante en laagdrempelige bestuurscultuur”. – einde citaat.

Verder lezen wij in dit akkoord - en ik citeer weer – “Wij vormen een bestuur vanuit een grondhouding die verbindend is. De samenwerking tussen onze inwoners, de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie wordt nadrukkelijk en actief gezocht. We streven ernaar om iedereen in de raad zo optimaal mogelijk te betrekken”. Einde citaat. Het CDA moet echter constateren dat de drie partijen, PGB, VVD & D66, bij het opstellen van het akkoord, de andere raadsfracties en inwoners volledig hebben gepasseerd met als argument: dat tijdsdruk en coronacrisis dit niet mogelijk maakten. Voorzitter, naar onze mening waren er genoeg mogelijkheden, bijvoorbeeld door online via teams een meeting te starten, om de inwoners en de andere raadsfracties voortijdig bij het inhoudelijk proces te betrekken. Dit alles heeft nu volledig achter gesloten deuren plaatsgevonden, dit verdient helemaal geen schoonheidsprijs en staat haaks op de zojuist genoemde grondhouding van “openheid en transparantie”. Hiermee heeft men de andere partijen en burgers letterlijk en figuurlijk “buitenspel” gezet. Het zal u duidelijk zijn dat wij, van de aan ons geboden mogelijkheid om “punten aan te leveren” waarna de coalitievormende partijen “er dan naar kijken” geen gebruik hebben gemaakt. Niet alleen omdat dit getuigt dat er geen volwaardige inbreng wordt geboden. Maar ook omdat hier de “bestuurlijk verbindende grondhouding om iedereen in de raad zo optimaal mogelijk te betrekken” niet wordt nagekomen. Ook de wijze waarop het CDA met 50% zetelwinst na een eerste gespreksronde met de informateur zonder enige motivering van de coalitieonderhandelingen werd buitengesloten, heeft ons ten zeerste bevreemd. Het lijkt erop dat reeds in verkiezingstijd de VVD en PGB hebben afgesproken met elkaar een coalitie te vormen. Dit klemt temeer omdat zij toen al met een wethouders-kandidaat naar voren kwamen.

Voorzitter, tot slot. Ik ga nu in op de wijze waarop wij ons zullen gaan opstellen. En dat houdt in dat het CDA, de coalitie en college, veel wijsheid en succes toewenst en dat wij ons positief kritisch en zakelijk zullen opstellen bij de uitvoering van het bestuursakkoord. Dank u wel

Geertje Mink, fractievoorzitter CDA gemeente Oisterwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.