30 oktober 2020

Rome is niet in één dag gebouwd … geduld is (g)een schone zaak ?!

De vergunningstelsels op terrein van bouwen en wonen vragen om een andere aanpak.
Sinds een aantal jaren zijn de taken op het gebied van ruimtelijke ordening overgedragen aan gemeentes. Dit zou moeten leiden tot kortere en vereenvoudigde procedures en meer samenhang in het vergunningenstelsel. Noodzakelijk is daarbij een omslag in het gemeentelijk denken en aanpak (kijken wat wél kan in plaats van wat niet kan).

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.