Intergemeentelijke samenwerking

Vanuit het CDA is vanaf de aanvang van de bestuursperiode 2010 – 2014 zwaar ingezet op intergemeentelijke samenwerking met de buurgemeenten.

Naast het organiseren van twee openbare bijeenkomsten en informatieavonden is achter de schermen het gesprek met het CDA Hilvarenbeek, Goirle en aanvankelijk ook Oirschot gevoerd.

Het CDA voorziet dat met het huidige ambtenarenapparaat (kwaliteit en kwantiteit) de gemeente Oisterwijk te kwetsbaar is (éénpersoons - activiteitenvelden) en daarmee de dienstverlening naar de burgers in gevaar komt. Daarnaast zijn we niet opgewassen voor de komende nieuwe taken. Sterke ambtelijke samenwerking is geboden. Hiervoor zijn moties ingediend en is sterk geanticipeerd op de aanbevelingen van de provinciale Commissie Krachtig bestuur Brabant(Cie. Huijbregts).

De CDA-motie in dit kader om als Oisterwijk een actieve rol te spelen werd raadsbreed aangenomen.

Bij de opstelling van de Visie Oisterwijk 2030 heeft het CDA een motie ingediend met een toekomstschets. Die toekomstschets bracht collega-raadsleden van andere fracties tot de uitspraak “in zo een gemeente wil ik graag wonen”. De motie werd echter niet door de coalitie voldoende ondersteund. De inhoud van de motie is als bijlage in de gemeentelijke nota opgenomen en wordt evenveel geciteerd als de hoofdtekst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.