De sportvisie draagt de titel “Niemand buitenspel”. Onze doelstelling in deze visie is, dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten. De Gemeente Oisterwijk moer er vanuit haar verantwoordelijkheid aan werken, om ervoor te zorgen dat “Niemand Buitenspel” hoeft te staan. Dat is de kern van deze Sportvisie. Draagt u sport ook een warm hart toe? Doe dan mee om de doelen van de visie te bereiken en zet uzelf niet zomaar “buitenspel”. 

Sportstimulering, het ondersteunen van verenigingen en het faciliteren van goede accommodaties vraagt om verantwoordelijkheid die door iedereen gedragen wordt. We moeten ons ook realiseren dat sport raakvlakken heeft met andere beleidsterreinen zoals het jeugd- en ouderenbeleid, de WMO, volksgezondheid, onderwijs, inrichting van onze openbare ruimte, etc. Dat alles geeft aan, dat niemand buitenspel mag komen te staan. Het CDA zet zich daarvoor in! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.