9 vragen en antwoorden over de hogere afvalstoffenheffing in 2019

1. Waarom betaalt een huishouden dit jaar ineens meer afvalstoffenheffing?
Het antwoord hierop ligt verscholen in onderstaande tabel uit de gemeentebegroting 2019. Er vallen twee dingen op:

  1. De totale kosten zijn gestegen
  2. De post mutatie voorzieningen is in 2019 leeg.

Door de stijgende kosten moet er in totaal meer opgebracht geworden. Daar komt bij dat er geen geld meer is in de voorziening om ‘terug te geven’ aan de burger en op die manier de tarieven te verlagen.

2. ‘Terug te geven’ wat betekent dat dan?

De afgelopen jaren zijn de tarieven kunstmatig laag gehouden. Er kwam geld uit een ander potje naar de afvalstoffenheffing waardoor ieder huishoudens uiteindelijk minder betaalde. Een huishouden kreeg dus niet letterlijk geld terug, maar hoefde minder te betalen. In 2018 was dat zo’n € 650.000,-. Wat omgerekend neerkomt op meer dan € 25,- ‘korting’ per huishouden.

3. Waarom heeft het CDA dit niet tegengehouden?
Het CDA is voor een goede begroting van de gemeente. Daarnaast geldt al jaren dat de afvalstoffenheffing een ‘gesloten systeem’ is. Dat wil zeggen dat er geen winst of verlies op gemaakt mag worden door de gemeente. Daarom hebben wij toen het aan de orde kwam gestemd voor de verhoging van de tarieven. We beseften daarbij overigens dat het geen leuk nieuws zou zijn. Maar helaas wel de enige financieel verantwoorde keuze.

4. Werkt Diftar nu niet meer in ons voordeel?
Het systeem van Diftar heeft twee belangrijke voordelen die niet perse financieel zijn. Goed scheiden loont overigens nog steeds. Daarnaast zorgt een systeem als Diftar, waardoor burgers gestimuleerd worden om afval al daar waar het ontstaat te scheiden voor beter recyclebaar afval. Plastic dat vooraf wordt gescheiden door burgers levert tot 3 keer zoveel recyclebaar plastic op dan nascheiding. Dit komt vooral omdat afvalstoffen die samen in één zak gaan elkaar aantasten voordat het is uitgesorteerd bij nascheiding. Ook niet onbelangrijk is dat burgers bij Diftar zich meer bewust worden van de hoeveelheid afval die ze produceren.

5. Waarom kiezen andere plaatsen dan toch voor nascheiding?
Grote steden kiezen voor nascheiding. Dat is soms ook goedkoper. Veelal kiezen deze steden vanwege service-argumenten voor nascheiding. In steden met veel flats hebben burgers vaak niet de ruimte om afval te scheiden en ook ruimte voor grotere (ondergrondse) containers op straat is schaars. Voor de hoogbouw in Oosterhout geldt overigens ook dat het afval wordt nagescheiden.

6. Wat zijn de (financiële) gevolgen van andere ophaalsystemen?
In het coalitieakkoord is afgesproken om ons niet blind te staren op het huidige systeem (Diftar) maar om onderzoek te doen of het nog steeds het beste systeem is. Daarbij telt voor het CDA overigens wel de totaalscore op duurzaamheid, service en financiën. 

7. In een andere gemeente betaal ik minder toch?
Waarschijnlijk niet. In de regio blijft Oosterhout in 2019 een van de goedkoopste gemeenten. Niet alleen in de afvalstoffenheffing, maar ook in het totaal van de woonlasten. De Oosterhoutse woonlasten zitten enkele procenten onder het landelijk gemiddelde. Een van de redenen is dat Oosterhoutse huishoudens hun afval zo goed scheiden.

De Partij van de Arbeid heeft er in Oosterhout overigens voor gepleit het landelijk gemiddelde aan belastingen te willen heffen. Hier zijn het CDA en vele andere partijen niet in meegegaan. Dit zou de lokale lasten verder dan nu én verder dan nodig hebben laten stijgen.

8. Vroeger was alles beter en goedkoper!
Ook niet. Vóór de invoering van de gescheiden inzameling (diftar) betaalden Oosterhoutse huishoudens gemiddeld dertig euro meer per jaar. Om nog maar niet te spreken van de milieuwinst van dit systeem.

9. Ik ken iemand die het niet kan betalen, hoe is dat geregeld?
Minima krijgen kwijtschelding van het vastrecht en van maximaal € 103 aan aangeboden afval.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.