Iedere laatste zaterdag van maand organiseert het CDA een debat over thema's die spelen in Oosterhout. Dit debat vindt plaats bij Restaurant De Beren Oosterhout op de markt en is vrij toegankelijk voor belangstellenden. Het doel van het debat is in een vrije setting met elkaar spreken over de thema's. Het debat start om 11:00 uur.

Met de verkiezingen voor de gemeenteraad voor de deur wil het CDA  graag in debat over wat we verwachten van de gemeenteraad in de komende vier jaar.

Is dat het wonen? Zal er nog voldoende ruimte zijn om te bouwen? En wat voor huizen en gebouwen?  En wat hebben we daarvoor over?

Of is dat het werk? Zal er genoeg werk zijn? En wat met de mensen die niet meer kunnen werken? Die een “afstand tot de arbeidsmarkt” hebben? Moeten bedrijfsterreinen uitbreiden, of moeten we bestaande terreinen beter gebruiken? Willen wel zulke enorme logistieke centra binnen onze gemeente hebben? Of kunnen we ons beter richten op wonen en gaan we werken in Moerdijk?

Is ouderenzorg het grote probleem van de komende vier jaar? We worden met zijn allen steeds ouder, maar hoe blijven we dan ook gezond? En hoe gaan we dan voor mensen zorgen die dat nodig hebben? Wat gebeurt er als straks het Amphia alles concentreert in Breda? Wat willen we in Oosterhout aan zorg houden en wie gaat dat dan betalen

Hoe goed is Oosterhout bereikbaar? De snelwegen slibben dicht, ook de interliner naar Utrecht staat vast. Je bent dan misschien wel snel in Breda, maar dan verder..?

Hoe zal het gaan met de bestuurbaarheid van de gemeente. Hoeveel partijen hebben we straks in de gemeenteraad? Worden nog meer problemen vanuit de landelijke overheid naar de gemeente doorgeschoven? Hoe kunnen we dat als gemeente nog opvangen?

Moeten we meer samenwerken of moet je vraagtekens zetten bij de democratische controle van al die gemeenschappelijke regelingen? Moeten we maar samengaan met omliggende gemeenten? Of willen we zelfstandig blijven?

Misschien leidt het debat wel tot een stemadvies! 

SchuBert

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.