Marcel Willemsen, lijsttrekker CDA: “Het gaat er niet om wat je belooft, het gaat erom wat je uiteindelijk realiseert.”

Marcel Willemsen is een echte Oosterhouter en heeft als fiscaal-jurist jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt. Hiernaast heeft hij tal van bestuursfuncties vervuld, zoals voorzitter van de zwem-en waterpolovereniging De Warande en de Ondernemersvereniging OZO.

Sinds 2010 is hij wethouder, de periode dat de crisis het heftigst was. "Ik heb toen mede aan de basis gestaan om Oosterhout weer financieel op orde te brengen. Tegelijkertijd investeerde de gemeente in De Bussel, de bibliotheek en recreatieoord De Warande. Dit hield bouwbedrijven aan het werk terwijl we de bouwprojecten relatief voordelig konden realiseren omdat de aannemers maar wat graag aan het werk wilden. Een win-win situatie."

De afgelopen periode was Willemsen wethouder voor onder andere Ruimtelijke Ordening, Wonen en Economie. Hij heeft zich tot het uiterste ingespannen om te voorkomen dat zware hoogspanningsmasten met 380 KV rakelings langs Oosterheide en Den-Hout, dwars door natuur-en recreatiegebieden, komen. Daarnaast heeft Oosterhout continu, ook middenin de crisis de bouw van woningen opgepakt en is er letterlijk werk gemaakt van het CDA-motto “Werk-Werk-Werk”. Er zijn door bestaande en nieuwe bedrijven een groot aantal arbeidsplaatsen gerealiseerd.

De komende periode wil het CDA vooral zaken op buurt-wijk-en dorpsniveau regelen. Zoals veiligheid (meer wijkagenten zichtbaar in de wijk) en onderhoud van de openbare ruimte (de kwaliteit moet beter). Het is goed als bewoners actief zijn in hun wijk.Tevens wordt de zorg voor ouderen in het algemeen maar ook de bestrijding van eenzaamheid, een speerpunt. Het CDA staat een buddy-systeem voor waarbij mensen die het moeilijk hebben in de samenleving gebruik maken van het netwerk en de capaciteiten van actieve stadsgenoten.

De komende maand zult u nog veel meer van het CDA zien op deze website, de Facebook-pagina CDA Oosterhout, op straat en in de media.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.