Na enkele weken van onderhandelen is gisteren het Bestuursakkoord ‘Samen op weg naar 2030’ ondertekend. Hierin staan diverse afspraken die de collegepartijen Gemeentebelangen, VVD en CDA met elkaar aangaan. Namens het CDA tekenden wethouder-kandidaat Marcel Willemsen en fractievoorzitter Tanja Roovers-Huijben. Het CDA ziet veel van haar verkiezingsprogramma terug in het akkoord. 

De komende jaren blijft er veel te doen in Oosterhout. De meest in het oog springende vraagstukken op dit moment zijn: met minder geld even goede, of zelfs betere zorg  te leveren en een concrete aanpak voor duurzaamheid ontwikkelingen. Op dit laatste thema zijn slechts enkele zaken afgesproken in het akkoord zodat de gehele raad, inclusief de oppositie betrokken kunnen worden bij de exacte invulling. Duurzaamheid valt in de portefeuille van beoogd wethouder Marcel Willemsen. De volledige portefeuille bestaat uit:

  • Middelen (financiën, p&o, vastgoed, facilitaire zaken)
  • Nutsbedrijven
  • Project stadhuis
  • Dienstverlening
  • Grondzaken
  • Duurzaamheid en milieu (incl. afval)
  • Arbeidsmarkt en -participatie
  • Sociale zaken

Het CDA is blij dat het een wethouder gaat leveren die volop bezig zal zijn met CDA-thema’s als Rentmeesterschap en Solidariteit. Maar ook de andere twee kernwaarden Gespreide verantwoordelijkheid (het betrekken van inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven bij beleid van de gemeente) en Publieke gerechtigheid (veiligheid) komen duidelijk terug in het bestuursakkoord.

Op 16 mei wordt in een openbare raadsvergadering eerst het bestuursakkoord door alle partijen besproken. Vervolgens worden de wethouders geïnstalleerd en de daardoor vrijgekomen raadszetels ingevuld met diens opvolgers. Dit betekent voor het CDA dat Marcel Willemsen wethouder wordt en Ruben Jacobs zich bij de fractie voegt. De fractie bestaat dan uit Tanja Roovers-Huijben, Anton Kamps en Ruben Jacobs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.