21 juni 2022

Afscheid van wethouder Johan van der Schoot

Afgelopen maandag is er afscheid genomen van Johan van der Schoot als wethouder van het CDA Oss.

In januari 2015 trad Johan aan als wethouder namens het CDA Oss. Hij ging vol ambitie aan de slag met onder meer bouwen en wonen, duurzaamheid, openbare ruimte en de ontwikkeling van het buitengebied en de dorpen en stadjes. In 2018 ging het CDA Oss door in het college en kwam daar voor Johan recreatie & toerisme, erfgoed, natuurontwikkeling en milieu bij.  

Heel wat ruimtelijk beleid heeft de gemeente Oss te danken aan Johan zijn inzet. Denk aan de Landbouwvisie, de Erfgoedvisie en de Gebiedsvisie Vitaal Buitengebied. Over die laatste schrijft hij: “Deze visie bundelt de vele onderwerpen waarover de gemeenteraad de afgelopen jaren heeft besloten en waarin wij successievelijk en consequent allerlei stukjes van onze buitengebied puzzel gelegd hebben. Zoals het waterveiligheidsproject, Meanderende Maas, energieopwekking, het toekomstperspectief voor de Landbouw, vrijkomende agrarische bebouwingen, het bestemmingsplan Buitengebied 2020, uitbreidingslocaties voor wonen, visie recreatie en toerisme, erfgoedvisie, natuurontwikkeling, de Maashorst, het Schone Luchtakkoord en circulariteit”. Een indrukwekkende lijst.

Eén christendemocratische waarde waarop Johan zijn werk deed, is rentmeesterschap. Hij heeft alles gegeven om vooruit te komen in de energietransitie. Dat was niet gemakkelijk. Hij kreeg te maken met stevige tegenwind, maar liet zich niet uit het veld slaan. Hij staat voor zijn zaak. Het diepe besef dat wat we nu doen, we straks moeten kunnen uitleggen aan volgende generaties is zijn basis.

Iedereen met wie Johan de afgelopen jaren heeft samengewerkt, zal hem kennen als een bijzonder harde werker, die zich kon vastbijten in een dossier en er inhoudelijk echt alles over wist te vertellen. Als een bijzonder scherpe analyticus. Die, onder invloed van deze eigenschappen, soms ook lang van stof kon zijn. En regelmatig best eigenwijs.

Tot slot. Natuurlijk, Johan is nog maar net weg, maar in het gemeentehuis zullen ze over tien jaar nog steeds weten wie Johan van der Schoot was. Sowieso als de wethouder met zijn onafscheidelijke koffer, stropdas en pochet. Maar bovenal als de bestuurder die door zijn idealisme, zijn vasthoudendheid en eigengereidheid een flinke stempel heeft gedrukt op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Oss. En niet te vergeten “van veilig ver weg naar concreet dichtbij“ en “ambitieus en realistisch”.  

Johan, heel hartelijk dank voor jouw inzet. Het ga je goed.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.