11 november 2021

Amendement: Vouchers voor Kickstart CPO’s

De woningbouw markt staat al jaren onder druk. Ook de gemeente Oss is ambitieus als het gaat om woningbouw. Op meerdere plekken zijn er gebieden aangewezen waar de komende tijd woningbouw kan plaatsvinden. Traditioneel gebeurt dit door een projectontwikkelaar of aannemer. Dat is aanbod gestuurd bouwen. In de huidige tijd is er meer behoefte aan vraag gestuurd bouwen.

Het CDA Oss dient daarom samen met de SP en VDG het amendement 'Vouchers voor Kickstart CPO’s' in.

Het onderstaande amendement zal tijdens de raadsvergadering van 11-11 in stemming worden gebracht.

De gemeenteraad van Oss in zijn openbare vergadering van 11 november 2021 bijeen;

Constaterende dat:

  • Een motie "Maatschappelijk aanbesteden" op 7 november 2019 is aangenomen.
  • De Kadernota 2021 spreekt van "Of dat oplossingen die van de overheid komen niet altijd de beste zijn. Het kan ook anders”.
  • De gemeente een forse woningbouw opgave heeft.
  • De gemeenteraad op 22 juli een motie heeft aangenomen: “Een kickstart voor CPO’s”. Deze draagt het college op -Om in de begroting te komen met een voorstel om initiatiefnemers van CPO projecten in de opstartfase te ondersteunen met expertise.-

Overwegende dat:

  • Kleine initiatieven in wijken en kernen dragen bij aan de levendigheid en kunnen een impuls gebruiken.
  • Een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een prima manier is om vraaggestuurd te bouwen.
  • Er vaak nog veel onzeker is in de opstartfase van een CPO en expertise in het begin nodig is om een goede start te kunnen maken wat later in het traject ook tijd en geld scheelt.
  • Gemiddeld genomen de expertise in de aanvangsfase circa EUR 2.500,- bedraagt per initiatief.
  • Een degelijke opstart van een CPO de gemeente kan ontlasten in haar ruimtelijke taak.
  • De gemeente vooral inzet om met grootschalige woningbouw haar doelstelling te realiseren en juist de kleine initiatieven een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Besluit:

1. In de begroting vanaf 2022 15.000 euro te reserveren voor vouchers voor kickstart CPO’s

2. Dit bedrag te dekken uit het saldo van de Programmabegroting 2022

 

En Draagt het College op:

1. Met een voorstel te komen op jaarbasis 6 initiatieven te kunnen faciliteren. In dit voorstel dienen criteria te worden opgenomen waaraan een initiatief moet voldoen om in aanmerking te komen.

 

CDA Oss

Sidney van den Bergh                                   

Raadslid                                                        

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.