14 februari 2023

Artikel 41 vragen over het bericht 'Ziek, maar huisarts woont 90 kilometer verderop'

De gemeente Oss moet haar best doen om te zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor huisartsen. Dat kan helpen om een tekort aan huisartsen te remmen of te voorkomen.

Als CDA Oss maken wij ons zorgen over de recente ontwikkelingen in de huisartsenzorg. In een artikel van het AD wordt er een beeld geschetst van een vrouw die 90 kilometer moet reizen naar haar huisarts, omdat die uit haar gemeente is vertrokken en er geen ruimte was bij een andere huisartsenpraktijk.

Wij willen dan ook van het college van B en W weten of dit soort situaties ook in Oss voorkomen. Ook vragen wij ons af of de gemeente wel regelmatig met huisartsen en zorgverzekeraars overleg heeft over vestiging van een nieuwe praktijk in Oss. En of huisartsen die in Oss aan de slag willen, of juist denken aan stoppen, wel voldoende ondersteund worden. 

Aan de hand van deze zorgen en vragen heeft ons raadslid, Arjan Calatz, artikel 41 vragen opgesteld. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.