02 november 2019

Begroting: bestuur en financiën.

Fractievoorzitter Mari van Kilsdonk sprak tijdens de adviescommissie van donderdag 31 oktober over de begrotingsonderwerpen 'Besturen in verandering van tijden' en 'financieel solide'. Hieronder kunt u zijn volledige bijdrage lezen.

Besturen in verandering van tijden voor een financiële solide gemeente. Een mooie zin waar veel inzit. Maar die nog niet zo eenvoudig is. De uitdagingen die worden genoemd in de aanbiedingsbrief, zoals afval of de transitie ruimtelijk domein liegen er niet om. En dan hebben we ook nog volop ambities zoals beter omgaan met schuldhulpverlening, de aanpak van problematische jeugd, ontsluiting Oijense zij, een mooi stadshart, energie en klimaat en vooral woningbouw en niet alleen in grote kernen en wijken maar ook in de kleine kernen als Macharen, Overlangel of Lithoijen die al jaren wachten.

Ik hoor u denken: wederom dat typische CDA geluid. Dat klopt. Maar zoals ik de afgelopen maanden al hebben aangegeven willen wij het realisme terug. Want besturen wordt niet makkelijk gemaakt voor gemeenten.Hoe kan het toch dat een vereniging Nederlandse gemeenten zomaar elke transitie die op het bordje van een gemeente wordt gegooid accepteert. En dan ook nog zonder adequate kaders en financiële middelen.

Vervolgens wordt de uitvoering weggezet in de regio zoals het zo mooi heet. Hierdoor staan we als raad op afstand. Nog een punt dat besturen moeilijk maakt is de trap op trap af methode. De wethouder had net zijn bezuinigingsronde afgesloten toen het bericht kwam dat bezuinigen toch niet meer nodig was. Wat het CDA betreft zijn dit twee signalen die we als Oss aan de VNG af moeten geven. Wij willen hierover een motie maken voor de raad.

We gaan 5 ICT-ers  aannemen en we gaan bezuinigen op administratieve ondersteuning. En hierdoor worden we, en ja het staat er echt, weer 'een swingende tent'.

Ambities maak je waar door te voldoen aan drie voorwaarden: Bestuurlijke wil, financiële middelen en een goede uitvoerende organisatie.De bestuurlijke wil is ruim aanwezig getuige onze ambities. Ook de financiële middelen geven ruimte om stappen te zetten. Alleen aan de derde voorwaarde lijkt niet te zijn voldaan. De Osse ambtelijke organisatie doet veel goed werk maar piept en kraakt. Volgens u wordt dit versterkt ook weer door het rijk.Als CDA maar ook collega partij Groen Links vragen wij nu al tijden aandacht voor situatie binnen de ambtelijke organisatie. Deze is onmisbaar voor het realiseren van de doelen die we als raad samen met elkaar stellen. Maar wat zien we terug in de begroting?We gaan 5 ICT-ers  aannemen en we gaan bezuinigen op administratieve ondersteuning. En hierdoor worden we, en ja het staat er echt, weer 'een swingende tent'.

Het is jammer dat de portefeuillehouder niet aanwezig is en horen de uitleg maandag. Maar er is tot nu te weinig verbetert en wat het CDA betreft zou personeel nu prioriteit nummer 1 moeten zijn voor onze burgemeester.

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het innen van leges voor diensten van de gemeente een verdienmodel wordt.

Complimenten voor de financiële stand van onze gemeente. We blijven onder het landelijk gemiddelde met onze lokale lastendruk. Maar dit gaat niet vanzelf. Hoe we omgaan met afval hangt als een zwaard boven ons. Hier zullen wij in programma 5 op terug komen. Als kanttekening merken wij op dat de leges steeds blijven stijgen, dat is zorgelijk.Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het innen van leges voor diensten van de gemeente een verdienmodel wordt.Ten aanzien van de risicoparagraaf zijn we blij te zien dat ten opzichte van vorig jaar de meeste risico’s gekwantificeerd zijn.

Mede hierdoor en een andere benadering van de reserves daalt de weerstandsratio wel van 60 naar 3. Maar deze is in de optiek van het CDA wel eerlijker. Jan van Thiel zou trots zijn.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.