01 maart 2023

Bijeenkomst "Vereniging Nederland"

In oktober 2022 heeft CDA landelijk het initiatief “Vereniging Nederland" geïnitieerd waar diverse lokale afdelingen gehoor aan hebben gegeven. Zo ook wij als CDA Oss. Ons raadslid, Arjan Calatz, heeft in oktober met de verengingen TOZ, CITO en stichting HONK een bijeenkomst gehad in Overlangel met onder andere CDA Tweede Kamerlid Inge van Dijk en onze wethouder Sidney van den Bergh. 

Vereniging Nederland zoekt samen met verenigingen oplossingen voor de problemen waar zij tegenaan lopen. Ze willen weten wat goed gaat en wat beter kan. Zo werken we samen aan de toekomst van verenigingen en een samenleving met minder ik, en meer wij. 

Nederland is namelijk geen ‘BV’ die zoveel mogelijk winst moet maken, maar één grote vereniging waarin we samen verantwoordelijk zijn voor onze wijken, dorpen, stad en elkaar. Dat is CDA Oss. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.