16 januari 2020

"Bouwen aan een perspectief voor het stadscentrum"

Tijdens de gecombineerde adviescommissies van donderdag 16 januari stond het Walkwartier op de agenda. Hieronder kunt u de bijdrage van Sidney van den Bergh teruglezen.

Toen de gemeenteraad van Oss eind jaren 60 het besluit nam om de Hervormde Kerk in het centrum van de stad af te breken en er een winkelpand te bouwen, nam ze dat besluit op basis van de kennis, behoefte en noodzaak van toen. Met de kennis van nu spreken we nog wel eens dat dat destijds een fout besluit was maar dat is ook te makkelijk gezegd. Het winkelpand heeft 49 jaar dienst gedaan en inwoners uit de omliggende dorpen naar Oss gehaald en gezorgd voor reuring en handel in het centrum. Na bijna 50 jaar wordt ons nu gevraagd te besluiten over een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelaar die iets moet bouwen met dezelfde opdracht als destijds. Wat het CDA hiermee wil zeggen is dat we de plannen van nu vooral willen toetsen aan de behoefte en de situatie van nu waarbij het evident is dat ze moeten aansluiten bij de beelden die we hebben van de toekomst.

Als we de stukken lezen is het voorkomen van vertraging cruciaal; vertraging kost geld.

We bespreken de samenwerkingsovereenkomst en grondexploitatie met Van Wanrooy enerzijds en het stichten van het Uithuis anderzijds. Het CDA is ervan overtuigd dat wonen in het centrum een belangrijke inzet is voor het centrum. Meer wonen, betekent meer mogelijkheden voor winkels met dagelijkse boodschappen. En juist die verbreding is wenselijk. Kijk naar de kleinere winkelcentra in wijken, maar ook in steden waar sprake is van een echt gemixt winkelaanbod. Na bestudering van de stukken bij de griffie, het technisch overleg van maandag, de kennis die we zelf hebben en de bevestiging door twee externe partijen BBN en Deloitte kan het CDA zich vinden in de voorgestelde overeenkomst en grondexploitatie. Natuurlijk komt Van Wanrooy er niets aan tekort, het perspectief voor verkoop en verhuur van woningen in onze stad is best gunstig maar anderzijds is de verhuur van de commerciële gedeelten ook voor Van Wanrooy een uitdaging en risico. Voor het CDA geldt dat we als gemeente een dergelijke investering willen doen met een partij en een sterke historie en performance; een serieuze partij die bekent is met de omgeving. Het CDA kan zich vinden in de dekking van de aanvullende tekorten. Een tekort wat het gevolg is van de rekenmethode en gemaakte keuzes. De vraag die we daarbij hebben is of de wethouder voldoende comfort heeft bij het sturen op alle tijdlijnen. Als we de stukken lezen is het voorkomen van vertraging cruciaal; vertraging kost geld. Hebben we er als gemeente alles aan gedaan om dat in de grip te hebben? Daarnaast willen wij voor wat betreft de bouwperiode van de wethouder horen hoe hij de centrumondernemers gaat meenemen en met initiatieven komt om tijdens die bouwperiode aantrekkelijk te blijven als centrum voor inwoners en ondernemers? Het CDA vindt het belangrijk dat daar een goed plan voor komt. Geen dikke laag stof maar sprankelende energie tijdens de bouw.

We vinden het allemaal mooi als particuliere beleggers of ondernemers de panden aanpakken in de stad en er iets moois van maken wat voorziet in een behoefte. De gemeente heeft ook die een rol. In het Walkwartier is de gemeente stichter en eigenaar van het Uithuis en dat Uithuis moet knallen. Ik wil Oss niet vergelijken met Groningen maar daar is in november de Groninger Forum geopend met een investering van ruim 100 mio, 65% van de Groningers was kritisch bij aanvang maar bij de opening stond het rijen dik. En waarom, omdat er wat te beleven is. En weet je wat daarin is gevestigd: een bibliotheek, met andere initiatieven dan horeca, onderwijs, kunst en cultuur. Ik gun ons dat we het lef hebben iets dergelijks neer te zetten. Ambitieus maar realistisch graag want daar zit ook een financiele component aan. Immers uit de stukken blijkt dat er jaarlijks ruim een half miljoen Impulsgelden in de exploitatie gaan. De door het CDA ingediende en unaniem aangenomen motie voor de kwartiermaker moet ervoor zorgen dat er een plan komt voor meer huurders en meer huurinkomsten zodat die bijdrage misschien naar beneden kan maar ook zorgt dat het Uithuis gaat bruisen. Het CDA is en blijft kritisch op die exploitatie. Misschien kan de wethouder aangeven hoe hij ons gaat meenemen in de ontwikkeling van die exploitatie?

De door het CDA ingediende en unaniem aangenomen motie voor de kwartiermaker moet ervoor zorgen dat er een plan komt voor meer huurders en meer huurinkomsten

Het getuigt van lef en ondernemersgeest om samen met een ondernemer uit onze gemeente ruim 50 miljoen te investeren in het hart van onze stad. Dat heeft een vorige wethouder fraai geïnitieerd en op tafel gelegd. En dat hebben de huidige wethouders fraai tot dit concreet plan gebracht. Complimenten daar mogen we ook best een beetje trots op zijn. En ongetwijfeld kun je er alles van vinden en ja er zijn risico’s en ja er zijn onzekerheden en ja we zullen er in de toekomst vaker over spreken. We hebben daarin allemaal een verantwoordelijkheid net zoals die Raad van halverwege jaren 60. Maar met deze plannen laten wij opnieuw zien dat we willen bouwen aan een perspectief voor het stadscentrum, voor bestaande en nieuwe centrumondernemers, voor toekomstige bewoners van het Walkwartier en voor inwoners van de stad. En die stad kan dat heel goed gebruiken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.