08 november 2019

Bouwen in de kleine kernen een stap dichterbij.

De voltallige gemeenteraad van Oss heeft zich afgelopen donderdag tijdens de behandeling van de begroting 2020 geschaard achter de CDA-motie “Maatschappelijk aanbesteden Wonen in Kleine Kernen.”

De Osse CDA fractie ziet dat er in de gemeente Oss gebouwd wordt in de stad en in de grote kernen. De kleine kernen, als Haren, Lithoijen, Macharen en ’t Wild, blijven hierbij achter.

Joris van Hest van het Osse CDA is van mening dat óók in kleinere kernen de jongeren behoefte hebben aan betaalbare (huur)woningen, de ouderen behoefte hebben om in elkaars nabijheid te kunnen blijven leven in hun kern en dat er ruimte moet zijn voor inwoners van buiten de kernen om in een prachtige leefomgeving te wonen. Nieuwe instroom en minder uitstroom zorgt voor behoud van leefbaarheid in de kernen.

Kracht van de samenleving gebruiken

De ambtelijke capaciteit van de gemeente Oss is beperkt en er ligt een prioriteit bij de grootschalige woonopgaven van de gemeente. Toch denkt Joris van Hest dat hierdoor bouwen in de kernen niet beperkt hoeft te worden. De gemeente moet meer gebruik maken van de kracht van de samenleving. Door inwoners, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, zorgaanbieders, etc. bij elkaar te brengen rondom een bouwopgave voor de kern én door bereidheid om gronden hiervoor bouwrijp te maken, moet het mogelijk zijn om prachtplannen te ontwikkelen en uit te werken.
Minder overheid, meer samenleving. Zo kan de gemeente mogelijk zelfs met beperkte ambtelijke capaciteit tóch de leefbaarheid in de kleine kernen vergroten.

Hoe nu verder?

Het college van burgemeester en wethouders van Oss heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om in 2020 een dergelijke ‘maatschappelijke aanbesteding’ vorm te gaan geven. Als het dan lukt om enthousiaste partijen bij elkaar te krijgen die de schouders er onder zetten, kan dit een lichtend voorbeeld zijn voor andere plekken in Oss.

En zo kan de kracht van de samenleving bouwen in kleine kernen echt een stap dichterbij brengen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.