15 juni 2021

Brief aan het partijbestuur aangaande royement Sywert van Lienden

We hebben als lokale afdeling besloten om bijgaande brief te versturen naar het partijbestuur en ons als lokale afdeling uit te spreken in de mondkapjes-transactie die afgelopen weken in het nieuws was.

Brief aan het partijbestuur aangaande royement Sywert van Lienden

Geacht partijbestuur,

De fractie van het CDA Oss, in overleg met de CDA leden van de afdeling Oss, roept u op om de heer Sywert van Lienden te royeren als lid van het CDA.

Wij hebben in Oss tijdens de Corona-tijd prachtige initiatieven gezien van mensen die omzien naar elkaar. Warme initiatieven, zonder ook maar enig financieel gewin, die een blijvende indruk hebben gemaakt in onze samenleving. Als lokale afdeling kijken wij met teleurstelling naar de mondkapjes-transactie ook wanneer die technisch gezien binnen de regels zou passen. 

Wij vinden dat een grens wordt overschreden en de uitwerking van deze transactie, aangekondigd als belangeloos, past niet binnen de normen en waarden van onze partij. Om die reden vinden wij dat wij ons, als lokale afdeling, moeten uitspreken en u deze oproep moeten doen.

Uiteraard  respecteren wij het proces wat door u al in gang is gezet, voor ons staat de uitkomst vast. Tot slot hechten wij er waarde aan ons volste vertrouwen uit te spreken in de manier waarop u zaken ter hand neemt. Samen Zij-aan-Zij. Wij wensen u daarbij alle succes.

Hartelijke groet!

CDA Oss

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.