11 april 2019

CDA heeft vragen over het nieuwe ‘Gemeenschapshuis’ in Overlangel.

Het CDA Oss is benieuwd hoe het staat met de ontwikkelingen van het nieuwe
gemeenschapshuis in Overlangel. In de afgelopen periode zijn er verschillende gesprekken
geweest over enerzijds het gemeeschapshuis en anderzijds de sportaccommodaties in
Overlangel.

"Ontmoeten en sporten zijn van groot belang waar het gaat om de leefbaarheid
in wijken en dorpen en vraagt daarom onze aandacht",aldus raadslid Sidney van den Bergh.

Aanleiding voor een nieuw plan is de behoefte aan een gemeenschapshuis wat nu gevestigd
is in de tijdelijke accommodatie bij OKSV. Daarnaast zijn de kleedkamers van OKSV
afgeschreven en aan vervanging toe. Deze twee situaties komen samen en het dorp heeft,
vol enthousiasme, met inwoners een aantal opties uitgewerkt hoe ontmoeten en sporten
gecombineerd kan worden. Daarbij heeft zij één hele duidelijke voorkeursoptie kenbaar
gemaakt. Er zijn eerder extra middelen toegezegd boven het budget wat beschikbaar zou zijn
in de voorzieningenkaart.

Inmiddels is de betreffende voorkeursoptie besproken met ambtenaren en wethouder en daarom is
het CDA Oss is benieuwd naar de huidige status, het vervolg en de tijdlijnen van het
nieuwe gemeenschapshuis in Overlangel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.