14 december 2018

CDA Oss steunt motie voor lager OZB-tarief verenigingen.

CDA Oss diende samen met zes andere partijen een motie in waardoor onderzocht moet worden of het mogelijk is dat maatschappelijke instellingen minder OZB gaan betalen. Het -van huis uit- Tweede-Kamer initiatief van CDA kamerlid Omtzigt werd breed gedragen in de Osse raad.

Raadslid Sidney van den Bergh lichtte toe waarom het CDA de motie mede indiende:

"door ons CDA is 14 november jongstleden een amendement in de Kamer ingediend en geaccordeerd. Gemeenten krijgen daarmee nu de vrijheid om voor niet commerciële sportaccomodaties, dorpshuizen, andere sociaal behartigende instellingen, scoutings en goede doelen het lagere OZB tarief voor woningen te rekenen in plaats van het hogere tarief voor niet-woningen/bedrijven. Waarom heeft het CDA dat gedaan en waarom dienen wij deze motie mee in? Voorzitter, dat is gebaseerd op de overtuiging van het CDA dat we verenigingen die draaien op vrijwilligers niet op dezelfde manier wil belasten als bedrijven. Verenigingen met hun vrijwilligers zijn van groot belang voor onze samenleving, hun inzet en werk maakt onze samenleving aangenaam, zij zetten zich samen in voor het maatschappelijk belang. Natuurlijk kan je zeggen dat je ook gewoon de subsidies kunt verhogen, echter principieel is het verschil dat wij als CDA de samenleving willen ondersteunen maar niet door zoveel mogelijk geld rond te pompen. Praktisch gezien zijn belastingkortingen vaak structureler dan subsidies. Bovendien durf ik niet te zeggen of alle instanties met onroerend goed, die je hiervan overweegt te laten profiteren, een subsidie ontvangen. Voorzitter daarom is het goed dat er nu ruimte komt om dat lokaal in te vullen en overwegen. En ik sprak er gisteren nog over met de collega’s in Den Haag en precies wat wij vanavond hier met elkaar overwegen is de intentie van het CDA amendement. Onderzoek de mogelijkheden, voor welke verenigingen en/of stichting heeft dit impact, wat betekent dit financieel en hoe kan het bijdragen zodat we op basis van het onderzoek een voorstel kunnen bespreken in de commissie. Daarom heeft het CDA deze motie mee ingediend."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.