28 maart 2019

CDA realiseert adempauze ONS Welzijn

Dit jaar zal ONS Welzijn niet meer stoppen met bestaande activiteiten. Dat werd duidelijk n.a.v. de gesprekken in commissievergadering sociaal-bestuurlijk. 

 Vanavond verdedigde raadslid Gerti van Valkenburg de oplegnotitie over de kerntaken van ONS Welzijn en de concept-motie ‘adempauze ONS Welzijn. “Inwoners van Oss hebben ons verschillende keren benaderd over veranderingen die gaande zijn bij ONS Welzijn. Veranderingen die met name de groep oudere inwoners lijken te raken. Niet iedereen is blij met die veranderingen, ouderen niet, vrijwilligers niet, dus ook het CDA niet. Reden om artikel 41-vragen te stellen aan de wethouder, om op gesprek te gaan bij ONS Welzijn, om gesprekken aan te gaan met vertegenwoordigers van ouderenorganisaties. Reden ook om het dus nu te agenderen in deze adviescommissie. Het is de bedoeling vandaag duidelijkheid te krijgen hoe het proces de komende maanden wordt vorm gegeven, zodat de discussie over deze kerntaken op een goede manier gevoerd kan worden. Zodat er straks ook een duidelijke opdracht ligt voor de nieuwe subsidie overeenkomst met ONS Welzijn, waarbij de regie over de gemaakte afspraken met Ons Welzijn versterkt wordt en waarin ook de activiteiten voor ouderen geborgd zijn. Duidelijkheid over wat de resultaten zouden moeten zijn en hoe die te bereiken”

Wethouder van Kessel bracht in de beantwoording van alle vragen tijdens de eerste termijn naar buiten dat ONS Welzijn een adempauze inlast. Daarmee zijn de activiteiten voor ouderen voor het komende jaar geborgd.

Tijdens de tweede termijn vatte Gerti van Valkenburg de mening van de commissie samen. “Als je de reacties zo hoort, kun je concluderen dat er eigenlijk bij iedereen wel behoefte bestaat om duidelijkheid te krijgen over het proces rondom de nieuwe subsidieovereenkomst met Ons Welzijn. Het is goed te horen dat de wethouder dit proces in gang heeft gezet.

De meningen verschillen enigszins als het gaat om wat die doelen en taken dan zijn en in hoeverre de raad daarover iets te zeggen wil hebben. Er is door VVD gerefereerd aan een benen op tafel gesprek en door VDG aan een gesprek met de wethouder. Wij vinden dit onderwerp echter zo belangrijk dat wij de discussie in openheid en met elkaar willen voeren en niet in de beslotenheid van een werkkamer. En ja, dan willen wij ook met elkaar het gesprek hebben over hoe die taken dan uitgevoerd moeten worden, dat heeft namelijk een directe relatie met kwaliteit van dienstverlening en om dit nou terug te brengen en te vergelijken met het frituren van bitterballen is naar onze mening wel een erg gemakkelijke manier om verantwoordelijkheid af te schuiven.

Tot slot vinden wij het positief te horen dat ONS Welzijn naar aanleiding van alle reuring die inmiddels kennelijk toch ontstaan is, besloten heeft de gevraagde adempauze in te lassen. Ik ben blij dat onze effort heeft geleid tot rust voor ouderen en betrokken vrijwilligers.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.