11 april 2019

Een halfuur is een halfuur.

Het CDA Oss diende tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 april een amendement in op het voorgenomen besluit inzake de verordening parkeerbelasting en gaf haar visie op de parkeerpilot. Dit amendement haalde een meerderheid in de Osse raad en werd daardoor aangenomen. Hierdoor zal het eerste halfuur gratis parkeren aan de Raadhuishof achter het gemeentehuis alleen van toepassing zijn wanneer deze tijdsduur niet wordt overschreden. De kostenpost zal voor de gemeente dan geen 68.000 euro bedragen, maar 19.000 euro en daardoor een aanzienlijke besparing van gemeenschapsgeld.

Raadslid Marc van den Heuvel verdedigde het amendement ‘Besluit Verordening Parkeerbelasting’ tijdens deze gemeenteraadsvergadering. “Het CDA is van mening dat de exploitatie van het parkeerbedrijf gesloten moet zijn zonder daarbij noodzakelijk te moeten putten uit reserves”.

De pilot, zijnde het huidige parkeerbeleid, blijkt een aanslag te zijn op de begroting en reserve van het parkeerbedrijf. Er bestaat nu eenmaal niet zoiets als gratis parkeren; de rekening wordt altijd door iemand betaald. 

Het CDA gaat voor een zelfbedruipend parkeerbedrijf. Wij zien veel mogelijkheden om in de toekomst verdere data binnen te halen om het beleid te perfectioneren, met name op het gebied van kentekenparkeren. De kern van het parkeerbeleid is voor het CDA het verlenen van service aan de burger, zowel aan het gemeentehuis als in de toekomst ook in het centrum.

Bovenop het voorstel kwam dan ook het voorstel tot gratis parkeren achter het gemeentehuis voor ons te liggen. Volgens van den Heuvel “een sympathiek gebaar, maar vooral voor langparkeerders”. Marc van den Heuvel legde de twee mogelijke varianten voor m.b.t. het halfuur ‘gratis’ parkeren. Variant één, die stond opgenomen in de nieuwe verordening, waarbij je een halfuur gratis kunt parkeren ongeacht de de parkeerduur en een kostenpost van 68.000 euro. De voorgestelde variant twee, waarbij je tot 30 minuten gratis parkeert en wanneer je langer blijft  de volledige kosten moet betalen, gekoppeld aan een kostenpost van 19.000 euro.

 "Aangezien de insteek van het besluit gratis parkeren vooral betrekking moet hebben op de categorie ‘kort bezoek’ lijkt ons variant twee gewenst en verzoeken wij de wethouder deze daadwerkelijk te implementeren”. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.