25 september 2020

Een realistische kijk op het afvalbeleid van Oss: pilot 'afval scheiden loont aangenomen'.

Tijdens de Raadsvergadering van 24 september stond het Osse afvalbeleid op de agenda. Raadslid Marc van de Heuvel verdedigde de motie 'Pilot afval scheiden loont', waarbij het CDA wil inzetten op een realistisch betalings- en beloningssysteem waarbij service een belangrijk element blijft van de Osse afvalophaaldienst.

Zoals reeds eerder door het CDA aangegeven staan we met betrekking tot afval voor een serieuze opgave; zowel met betrekking tot de afvaldoelstellingen zelf maar ook financieel. De wethouder komt met een duidelijk plan. Een plan waarbij het afvalstoffentarief kostendekkend is, een plan wat in lijn is met best practices, en een plan waarbij we een goede stap zetten ten aanzien van de afvaldoelstelling.

Zoals reeds aangegeven in de commissie vergadering steunt het CDA dan ook dit plan, daarbij gezegd hebbende dat we niet echt een keuze hebben aangezien de tijd dringt en ons financiële tekort jaar na jaar oploopt en onze afvaldoelstellingen achterblijven. Ondanks deze steun komen wij ook met een motie. Een motie die gedreven is vanuit het feit dat wij de overtuiging hebben dat je best doen voor een beter milieu door afval te scheiden beloond moet worden en vanuit de gedachte dat afval ophalen ook een service is naar onze inwoners. De nieuwe aanpak is gebaseerd op 4 uitgangspunten, te weten;

1) De afvaldoelstellingen

2) Kostendekkendheid

3) Service; en

4) Draagvlak

Door de invoering van de nieuwe aanpak en het vervangen van de containers met een chip hebben we vanaf 2022 de mogelijkheid om het ophalen van afval per huishouden te monitoren en aldus op een andere wijze te belasten. De nieuwe aanpak voorziet in een ophaalfrequentie van restafval van 1 X in de 3 weken en met een nieuwe kleinere container is dit niet echt service verhogend. Een mogelijke beloning door het overslaan van een ophaalronde naar 1X per 6 weken wordt door ons en vele anderen als niet realistisch beschouwd terwijl juist gebleken is dat 1 X per 4 weken ophalen positief bijdraagt aan het behalen van de afvaldoelstelling.

De kern van de motie is dan ook een ophaalfrequentie van 1 X per 2 weken restafval; waarbij er een standaard is van 17 keer ophalen conform de nieuwe aanpak en waar voor extra ophalen boven dit aantal moet worden bijbetaald, maar waarbij er bij minder aanbieden van de container een lonende teruggave is; lees een duidelijke beloning voor het milieubewust beter scheiden van afval.

Wij denken dat de motie een mogelijkheid is om dichter bij de genoemde uitgangspunten te komen, met een eerlijk systeem voor onze inwoners wat kan rekenen op draagvlak, dat ons dichter bij onze afvaldoelstelling brengt; het serviceniveau naar onze inwoners kan verhogen; en waarbij afval scheiden daadwerkelijk wordt beloond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.