05 juni 2020

"Het wordt belangrijk om te weten wat alles kost, maar als CDA zullen we daar altijd de vraag bij stellen: ‘weten we ook van alles de waarde?'"

Op donderdag 4 juni sprak fractievoorzitter Mari van Kilsdonk tijdens de eerste termijn van het 'coronadebat' zijn reflectie uit over de afgelopen periode, de programma evaluatie van het  College en de toekomst. 

"Vanavond kijken we terug op afgelopen jaar en hebben we een heus corona debat, persoonlijk noem ik het liever een reflectie. Met het afsluiten van  2019 laat zien dat we nog vol ambities en ideeën zitten dwingt de realiteit van nu ons om keuzes te maken. Deze keuzes bespreken we in het prioriteitendebat wat volgt. Voor nu wil het CDA reflecteren op het afgelopen jaar en over de coronatijd tot nu toe. Wat is er gebeurd de afgelopen tijd en welke rol hebben we als raad gepakt. Voordat we de inhoud ingaan wil ik eerst een compliment geven. Nadat corona in Nederland uitbrak hebben we vrijwel direct als fractievoorzitters bij elkaar gezeten en daarbij afgesproken het college mandaat te geven om snel te kunnen handelen, met als eerste doel natuurlijk de gezondheid van onze inwoners. Maar ook om ondernemers te kunnen helpen of clubs en verenigingen die in de problemen kwamen. Wat het CDA betreft heeft het College laten zien dat het vertrouwen wat dit mandaat uitsprak terecht was; onze complimenten.

Ondanks dat de bomen de hemel leken in te groeien hadden we nauwelijks in de gaten dat onze wortels te klein waren en stevenden we af op een tijd waarin niet alles meer vanzelfsprekend is.

We beleven turbulente tijden en de toekomst is nog onzeker. Een werkelijk minuscuul virus bracht de wereld tot stilstand. Ondanks dat de bomen de hemel leken in te groeien hadden we nauwelijks in de gaten dat onze wortels te klein waren en stevenden we af op een tijd waarin niet alles meer vanzelfsprekend is. Wie had kunnen voorzien dat mensen zichzelf de vraag moesten stellen ‘of er wel een bed is voor het geval ze ziek worden’ of ‘wie zorgt er voor mij als ik alleen ben?’  Dit maakt dat deze vergadering anders is dan alle anderen. Een vreemde combinatie van investeren en spaarzaamheid ontmoeten elkaar. Waar we vorig jaar investeerden in nieuwe ambities zullen we nu ook moeten investeren om te behouden wat we hebben. De wethouder gaf in de krant de financiële uitdagingen al aan.  Het wordt belangrijk om te weten wat alles kost, maar als CDA zullen we daar altijd de vraag bij stellen: ‘weten we ook van alles de waarde? Bijvoorbeeld van dat kopje koffie.

Het wordt belangrijk om te weten wat alles kost, maar als CDA zullen we daar altijd de vraag bij stellen: ‘weten we ook van alles de waarde? Bijvoorbeeld van dat kopje koffie.

In een tijd waarin waarden als individuele vrijheid en gelijkheid geen vanzelfsprekendheid zijn of geen oplossing meer bieden voor bestaande problemen moeten we terug naar de basis: gemeenschappelijkheid. Want juist de kernwaarde gemeenschap is sterk naar boven gekomen tijdens het tijdperk van corona. Wat voor elkaar betekenen en klaar staan voor de ander. Op die waarde moeten we verder. De gemeente speelt hierin een belangrijke faciliterende rol.

Onze gezondheid en weerbaarheid zijn nadrukkelijker op de kaart komen te staan. Hoe kon dit gebeuren, Waarom waren we niet voorbereid, waarom waren er niet genoeg mondkapjes vragen die nu massaal worden gesteld. De overheid is volop bezig om antwoorden te geven en beter nog om voorbereid te zijn op een volgende crisissituatie. Hier is kennis voor nodig. Wie weet met een expertteam. Kennis die we opdoen moet ook ontsloten worden voor anderen. Het CDA dient daarom 2 moties mee in. De motie luchtkwaliteit en de motie Coronasteunpunt. Als CDA zoeken we geen zondebok maar willen we er alles aan doen om oplossingen te vinden.

In een tijd waarin waarden als individuele vrijheid en gelijkheid geen vanzelfsprekendheid zijn of geen oplossing meer bieden voor bestaande problemen moeten we terug naar de basis: gemeenschappelijkheid.

Kennis is belangrijk in deze fase. Gedurende de fractievoorzitter overleggen heeft het CDA herhaaldelijk aangegeven. Scenario’s te willen zien. Op deze wijze kunnen wij kunnen wij invulling geven aan onze kader stellende rol. Het is begrijpelijk dat de vraag stellen makkelijker is dan het antwoord. Elke dag komen er nieuwe regelingen lijkt het wel. Toch dienen wij de motie mee in om op die manier structuur te brengen in mogelijkheden die we als raad hebben. Om duidelijk te hebben wat de gevolgen zijn voor de Osse gemeenschap

Een gemeenschap bestaat uit mensen, inwoners van onze gemeente die niet alleen een huis, maar vooral een thuis zoeken. Een plaats om te leven en wonen. In 2019 is de gemeente begonnen met de actieve grondpolitiek.  Een duidelijke wens die in het coalitieakkoord staat. Hierdoor hebben we als gemeente meer regie op waar, wanneer en welke woningen gebouwd gaan worden. Onze waardering hiervoor. Maar niet alleen de gemeente zit aan het stuur. Ook de samenleving zelf wil vooruit. We zien dat de inventarisatie en woonwensen zich richten op grote clusters. Als CDA vragen wij nadrukkelijk ook de aandacht voor de kleinere projecten. Daarom kwam het CDA ook met de motie maatschappelijk aanbesteden in 2019. Ons doel is dat er in de evaluatie van volgend jaar niet meer staat dat we in gesprek zijn met allerlei kernen en buurten maar dat de woningen gerealiseerd worden in die kernen en wijken.

Ook het belang wijkcentra en dorpshuizen neemt toe omdat dat een plaats is waar we elkaar ontmoeten. 

Ook het belang wijkcentra en dorpshuizen neemt toe omdat dat een plaats is waar we elkaar ontmoeten. Het CDA kent daar de waarde van en wil dat we daarin blijven investeren, vooral in deze tijden. De voortgang voor wijkcentra en ‘ontmoeten’ in de stad verloopt evenals in de kleine dorpen niet altijd vanzelf. Wij moeten blijven knokken voor aandacht, het CDA wil voortgang voor zowel wijk als dorp, zoals blijkt uit de onze voorstellen voor NOK, De Hille en De Iemhof.

Juist in deze tijd is er een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd om te faciliteren en met name het MKB kansen te bieden en te helpen met liquiditeit.

Er wordt zorgvuldig werkgelegenheid gecreëerd. Als gemeente zijn we in verbinding met de grote bedrijven van Oss maar ook de kleine bedrijven zorgen voor forse werkgelegenheid. Het CDA stelde eerder een Leningsfonds voor om met name de kleine ondernemers vooruit te helpen daar waar de markt het laat liggen. Hoe actueel dit fonds in dit corona tijdperk zou worden konden wij niet bevroeden. Juist in deze tijd is er een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd om te faciliteren en met name het MKB kansen te bieden en te helpen met liquiditeit. Deze crisis heeft ook laten zien dat veel osse ondernemers creatief zijn. Omarm die beweging. Maar niet elke ondernemer gaat het redden, niet iedereen zal zijn baan behouden. Denk hierover nu al na. Richt je in als gemeente om die mensen te helpen weer terug te komen, weer deel te kunnen nemen.

We hebben als samenleving een belangrijke rol om ons rentmeesterschap te vervullen, niet utopisch maar realistisch.

Hoe willen wij Oss doorgeven aan de generaties die na ons komen? We hebben als samenleving een belangrijke rol om ons rentmeesterschap te vervullen, niet utopisch maar realistisch. Er was sprake van een oververhitte wereld, economisch, klimaat technisch, een ongeremde reislust, de wereld als een global village. De toekomst ligt dichterbij. We hoeven ons zeker niet te verstoppen achter de dijken maar als iets duidelijk is geworden de afgelopen tijd is dat het goed toeven is in Oss. Natuurlijk is niet alles vanzelf gegaan, maar als we er samen onze schouders onder zetten komen we ver. Kijk naar het onderwijs waar met man  en macht gewerkt is om de kinderen toch te onderwijzen. Kijk naar de ondernemers die snel schakelden en toch zo goed als kon door draaiden. En kijk naar onze inwoners die volop van ons buitengebied aan het genieten waren en die net wat vaker toch lokaal wat gingen kopen. 

Zorg voor een flexibele wereld, blijf dichter bij je zelf en dichter bij huis. Elkaars hand vasthouden ook in een 1,5 meter samenleving. Zorg voor wat betere wortels dan degene die we hadden, dan blijven we bij de volgende storm overeind."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.