18 juni 2020

"In deze raad spraken wij te weinig over de activiteiten en te veel over de kosten van die buurthuizen"

Tijdens de opiniecommissie van 18 juni j.l. sprak raadslid Sidney van den Bergh over de beleidsvisie Thuis in de Buurt. Deze beleidsvisie stuurt aan op de veranderende rol van wijk- en dorpshuizen. Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Sidney van den Bergh.

"De revival van het buurthuis, ter versterking van sociale cohesie; een activiteitencentrum voor en van inwoners. In deze raad spraken wij te weinig over de activiteiten en te veel over de kosten van die buurthuizen. Als CDA hebben we in de afgelopen 2,5 jaar met een aantal anderen partijen vooral de -waarde- van dat buurthuis willen benadrukken. Voor mensen die eenzaam zijn, die het even nodig hebben om samen te komen en zorgen, verdriet maar ook vreugde te delen. Het is goed dat er nu deze opnienota ligt voorzitter. Vanuit onze grondbeginselen vinden wij als CDA gemeenschapsvorming, de buurt als basis en omzien naar elkaar van essentieel belang zeker met de veranderende demografische samenstellen van buurten en wijken door vergrijzing en migratie. Wij lezen in deze notitie dat het tijd is voor de revival van het buurthuis en dan even niet geredeneerd van wat het kost maar vanuit wat het aan waarde toevoegt; mooi. Ontmoeten mag geld kosten. Dat hebben wij eerder al eens gezegd en ook andere partijen spraak zich daar eerder al over uit. De gedachten van het college, gebaseerd op het PON onderzoeksrapport 2019 “Het belang van accomodaties voor sociale samenhang, Mierlo als voorbeeld”, sluiten aan bij hoe het CDA kijkt naar het stimuleren van burgerinitiatieven. We willen een aantal zaken meegeven:

Voor mensen die eenzaam zijn, die het even nodig hebben om samen te komen en zorgen, verdriet maar ook vreugde te delen.

1. Deze notitie beschrijft meerdere redenen voor het verdwijnen van voorzieningen in de buurt en schrijft ook dat het nodig is daarop te reageren met een alternatief in de vorm van een buurthuis. Het CDA zou het mooi vinden om nadrukkelijker te benoemen dat je als lokale overheid die sociale cohesie wilt stimuleren vanuit -ambitie- en omdat je er een verantwoordelijkheid ziet voor de lokale overheid. Dus minder reagerend maar veel meer initiërend vanuit een ambitie. Dat doet ook meer recht aan dit plan.

2. Daarnaast vinden wij dat de gemeenschapsvorming, of sociale cohesie niet alleen iets is voor de kwetsbaren, juist niet. Wij zien graag dat ook de rol van de niet-kwetsbaren inwoners van de wijk wordt onderzocht en beschreven want het CDA vindt dat we allemaal onze talenten moeten inzetten om met elkaar dat aangename woonklimaat in de buurt na te streven. Wij zien die rol graag terug en zijn benieuwd hoe het college dat ziet.

Ontmoeten mag geld kosten.

3. Wij snappen dat er nog geen financiële uitwerking kan hebben plaatsgevonden maar we zijn wel benieuwd of deze notitie iets veranderend in de manier waarop buurthuizen worden gefinancierd in de toekomst. Durven we met elkaar een nieuw financieel kader vast te stellen wat gebaseerd wordt op het opbrengstenkant namelijk waarde in plaats van de kostenkant.

4. We zien in de visie op het buurthuis van deze notitie wel een voorwaardelijkheid voor wat betreft een stevig bestuur waarin meerdere disciplines zijn vertegenwoordigd. De sociale en de financiele kant. Op basis van ervaring kan ik zeggen dat het lastig is om mensen voor een bestuur te vinden en al helemaal als ze dan ook nog moeten passen in een profiel. Wij zien graag explicieter toegelicht of en wat de rol is van de gemeente om deze besturen kwantitatief en kwalitatief te helpen.

5. Op basis van de pilots dat er een spanningsveld is tussen het technisch en sociaal beheer. Rolduidelijkheid is alles omdat snel eilandjes kunnen ontstaan die een belemmering zijn voor de chemie die er moet zijn tussen de beide disciplines. En je moet ook duidelijkheid kunnen verschaffen aan het begin wie nu wel en wie nu niet betaald voor het gebruik en waarom dan. Iets met devil-in-the-detail.

Tot slot voorzitter hebben wij deze notitie met genoegen gelezen, zien wij een visie die aansluit bij wat wij de afgelopen twee jaar hebben bepleit en wensen wij het college veel succes met het uitwerken van de plannen en zijn we benieuwd naar het stuk wat er in oktober moet liggen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.