27 januari 2023

Investeringskrediet vervangende huisvesting voor vluchtelingenopvang

Gisteravond heeft ons raadslid Neset Irsik het woord gevoerd op agendapunt 9: Investeringskrediet vervangende huisvesting voor vluchtelingenopvang. Zijn bijdrage is onderstaand te lezen.

 

"Voorzitter bedankt,

Zoals eerder ook aangehaald in dit huis zijn wij als CDA Oss trots op de Osse aanpak met de ‘Thuis in Oss’ organisatie, waarmee we ons aandeel in de veiligheidsregio invullen met betrekking tot het opvangen van vluchtelingen en ontheemden.

Als raad hebben wij besloten dat de huidige noodlocatie omgevormd wordt naar woningen. Daarom heeft het college de opdracht gekregen om voor oktober 2023 een alternatief uit te werken. Het college heeft een keuze gemaakt uit diverse opties voor een nieuwe locatie en is tot deze locatie gekomen.

Het is begrijpelijk dat buurtbewoners zorgen hebben met de verandering in hun omgeving. Met name zorgen met betrekking tot ruimtelijke inrichting en veiligheid zijn zeer valide. Communicatie is belangrijk, dat is enerzijds. Zenden, maar ook luisteren. We vragen het college om open en tijdig te blijven communiceren met de omwonenden om zoveel mogelijk de zorgen te kunnen adresseren.

We hebben alle vertrouwen dat ook op deze nieuwe locatie de succesvolle Osse aanpak zal worden gecontinueerd, rekening houdend met draagvlak uit de maatschappij en invulling van wat wij zien als onze humane verplichting.

Tot zover."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.